AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

CENA KAPITALA: PRIMERI S PODROČJA FINANC

Cena kapitala je sodoben program za vodenje evidence posojil za poljubno število upnikov in dolžnikov, obračune obresti na vse obstoječe načine, izdelavo amortizacijskih načrtov, izračune donosnosti naložb, ocenjevanje donosov, izračune s področja nabave in druge finančne izračune...
V spodnjem seznamu rešenih primerov si oglejte, kaj vse vam omogoča program Cena Kapitala.

0. DISKONT

 1. Primer izračuna diskonta dolgoročnega posojila
 2. Primer uporabe diskonta - reprogramiranje zapadlosti terjatev

1. PRIMERI IZRAČUNOV OBRESTNIH MER

 1. Primer izračuna efektivne obrestne mere v 3 korakih
 2. Primer izračuna skupne obrestne mere
 3. Primer izračuna mesečne obrestne mere iz letne obrestne mere
 4. Primer izračuna letne obrestne mere iz mesečne obrestne mere
 5. Primer izračuna letne obresne mere iz tedenske obrestne mere
 6. Primer izračuna realne obrestne mere iz skupne nominalne obrestne mere
 7. Primer izračuna dekurzivne obrestne mere iz anticipativne obrestne mere I
 8. Primer izračuna dekurzivne obrestne mere iz anticipativne obrestne mere II
 9. Primer izračuna konformne obrestne mere iz linearne obrestne mere I
 10. Primer izračuna konformne obrestne mere iz linearne obrestne mere II
 11. Primer izračuna nominalne obrestne mere pri inflaciji in zahtevanem donosu
 12. Primer izračuna letne inflacijske stopnje iz povprečne mesečne
 13. Primer izračuna obresti s spremenljivo obrestno mero (EURIBOR)

2. PRIMERI OBRAČUNOV OBRESTI in EVIDENCA POSOJIL

 1. NOVO !!! Avtomatičen obračun obresti z davčno priznano obrestno mero
 2. Postopna vzpostavitev evidence - kratkoročni krediti s fiksno obrestno mero
 3. Postopna vzpostavitev evidence - kratkoročni krediti s spremenljivo obrestno mero
 4. Likvidacija obračunov obresti - samodejni obračun obresti z euriborjem
 5. Obračun obresti po sodni odločbi - obresti presegajo znesek glavnice
 6. Obračun obresti po sodni odločbi - obresti ne presegajo zneska glavnice
 7. Primer avtomatičnega izpisa obračuna obresti
 8. Primer uporabe čarovnika pri iskanju zapisov
 9. Primer načrtovanja plačil dolgoročnega kredita ali obresti kratkoročnega kredita
 10. Evidentiranje plačil kredita (nadaljevanje zgleda št. 2.3)
 11. Obračun zamudnih obresti za plačane račune
 12. Obračun zamudnih obresti za neplačane račune

3. PRIMERI IZDELAVE AMORTIZACIJSKIH NAČRTOV

 1. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake anuitete (brez moratorija)
 2. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake razdolžnine (brez moratorija)
 3. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake razdolžnine(z moratorijem)
 4. Primer izdelave amortizacijskega načrta s predvideno temeljno obrestno mero
 5. Primer odplačila po amort. načrtu - stanje dolga na določen dan
 6. Primer odplačila po amort. načrtu - stanje dolga na določen dan (uporaba TOM)
 7. Primer izračuna obroka pri leasingu pri vnaprej določeni odkupni vrednosti

4. PRIMERI IZRAČUNOV EFEKTIVNE OBRESTNE MERE (EOM) ZA KRATKOROČNA POSOJILA

 1. Primer cena kratkoročnega posojila z enkratno provizijo
 2. Primer cena kratkoročnega posojila z mesečno provizijo
 3. Primer cena posojila z anticipativnim obrestovanjem
 4. Primer cena posojila z linearnim obračunom
 5. Primer obrestna mera pri odplačilu s pologom in dodatnimi stroški
 6. Primer cena kratkoročnega posojila - analiza obstoječega posojila
 7. Primer izračuna obroka pri leasingu z določljivo odkupno vrednostjo
 8. Primer obrestna mera pri obročnem odplačilu ali plačilu na čeke s pologom
 9. Primer obrestna mera pri obročnem odplačilu brez pologa
 10. Primer cena kratkoročnega posojila - plačilo obresti mesečno

5. PRIMERI IZRAČUNOV EFEKTIVNE OBRESTNE MERE (EOM) DOLGOROČNEGA POSOJILA

 1. Primer cena dolgoročnega posojila z bančno garancijo
 2. Primer cena dolgoročnega posojila z depozitom
 3. Primer cena dolgoročnega posojila - z moratorijem, znana je višine anuitete
 4. Primer cena dolgoročnega posojila s stroški evidence
 5. Kredit, leasing ali najem avtomobila?

6. PRIMERI IZRAČUNOV PLAČILNIH POGOJEV

 1. Primer odobritve cassa sconta, če kupci plačujejo v pogodbenem roku
 2. Primer odobritve cena cassa sconta, če kupci zamujajo, a ne plačujejo zamudnih obresti
 3. Primer odobritve cena cassa sconta, če kupci zamujajo, vendar plačujejo zamudne obresti
 4. Primer odobritve cena cassa sconta, če kupci zamujajo s plačilom, plačajo 50 % zamudnih obresti
 5. Kako obračunati cassa sconto, ki je določen z obrestno mero?
 6. Kako obračunati cassa sconto ob spremembi plačilnih pogojev?
 7. Primer za diskont terjatev
 8. Primer cena plačila s kreditno kartico - individualni pristop
 9. Primer cena plačila s kreditno kartico - splošni pristop
 10. Primer če dobavitelj ponuja cassa sconto
 11. Cassa sconto ali daljši plačilni rok?
 12. Primerjava takojšnjega plačila in plačila na obroke
 13. Primer plačila vnaprej - kakšna je cena blaga na dan prevzema

7. PRIMERI S PODROČJA NABAVE

 1. Ali se splača izkoristiti količinski popust in nabaviti več?
 2. Primer primerjave plačilnih pogojev in cen
 3. Primer primerjave investicijskih ponudb

8. PRIMERI S PODROČJA FINANČNIH NALOŽB IN DONOSOV

 1. Primer izračuna neto sed.vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na koncu obdobja
 2. Primer izračuna neto sed.vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na začetku obdobja
 3. Kako preračunati donos v danem št. dni na letni donos?
 4. Primer ocene donosnosti naložbe pri nominalni obrestni meri
 5. Primer analize donosnosti naložbe pri nominalni obrestni meri
 6. Primer evidence vrednostnih papirjev
 7. Primer izračuna donosa vrednostnih papirjev (nadaljevanje zgleda št.: 8.6)

9. PRIMERI S PODROČJA VARČEVANJA IN RENT

 1. Primer izračuna bodoče nominalne vrednosti pri enkratni hranilni vlogi
 2. Primer izračuna bodoče realne vrednosti pri enkratni hranilni vlogi
 3. Primer izračuna bodoče nominalne vrednosti pri periodičnih vlogah
 4. Primer izračuna bodoče realne vrednosti pri periodičnih vlogah
 5. Kako izračunamo rento?

10. PRIMERI ZA DODATNE FINANČNE IZRAČUNE

 1. Primer izračuna povprečne cene kapitala podjetja
 2. Primer izračuna praga rentabilnosti - količinsko
 3. Primer izračun praga rentabilnosti - vrednostno

11. PRIMERI ZA OPERATIVNO NAČRTOVANJE DENARNIH TOKOV

 1. Primer prenosa podatkov iz Evidence posojil

Izšla je nadgradnja Cena kapitala 7.5. Oglejte si novosti v programu ali povprašajte za več informacij.