AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > O podjetju AKC

O podjetju AKC

Dejavnosti podjetja AKC

Izdelava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov

Z izdelavo poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov smo se začeli ukvarjati pred nekaj leti, ko smo vsakemu kupcu programa Elaborat ponudili brezplačno izdelavo prvega poslovnega načrta oz. investicijskega elaborata. Z vsako nadgradnjo programa Elaborat je izdelava poslovnega načrta oz. investicijskega elaborata postala hitrejša in enostavnejša. Z novo verzijo programa pa je prihranek časa v primerjavi z delom v drugih programskih orodjih kot je npr. Excell že tako ogromen, da smo se odločili storitev po izredno ugodni ceni ponuditi slovenskemu trgu.

Razvoj in trženje poslovne programske opreme

Svojim naročnikom ponujamo poslovno programsko opremo na področju financ in investicijskega načrtovanja. Ponudba poslovne programske opreme, je tako usmerjena predvsem na povpraševanje finančnih delavcev, analitikov in planerjev, računovodij, vodij razvoja oz. investicij in vseh, ki pri svojem delu uporabljajo finančno matematiko in se ukvarjajo z investicijsko dokumentacijo in problematiko (ocenjevanje oz. izdelava investicijskih programov, poslovnih načrtov, sanacijskih načrtov, investicijskih elaboratov).

Z razvojem programa CENA KAPITALA (program za vse vrste finančnih izračunov), za katerega je Mag. Mag. Jože A. Čibej (profesor na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani) nekoč malo za šalo in malo zares dejal, da je to program, ki finančnikom onemogoča izgovore, da ni časa za zahtevnejše izračune, smo dobili pravi zagon, saj smo si pridobili zaupanje preko 800 uporabnikov tega pograma.

Nadaljevali smo z razvojem programa ELABORAT, ki je kompleksno orodje za načrtovanje finančnih tokov, izdelavo in ocenjevanje investicijskih elaboratov, poslovnih in sanacijskih načrtov. Preko 1050 uporabnikov tega programa, med katerimi so številna ugledna slovenska podjetja (NLB d.d., Gorenje d.d.., Krka d.d., KBM Invest d.o.o., Poteza B.P.D. d.d., Triglav DZU d.d….) nam je potrdilo, da se razvijamo v pravo smer.

Razvijamo tudi enostavnejšo poslovno programsko opremo. Program OBRESTI omogoča izračune obresti na vse znane načine, poleg tega pa omogoča tudi evidenco in analizo posojil za poljubno število upnikov in dolžnikov. Program DONOS omogoča izračune donosnosti naložbe oziroma projekta. Program AMORTIZACIJSKI NAČRT pa omogoča izdelavo raznovrstnih amortizacijskih načrtov.

Vsem uporabnikom naših programov nudimo tehnično podporo, pomoč pri uporabi programov, brezplačne ali ugodne nadgradnje programov in brezplačno finančno svetovanje. Vsem kupcem programa Investicijski elaborat pa pripada tudi brezplačna prva izdelava investicijskega elaborata oz. poslovnega načrta (računski del v okviru izobraževanja) s strani našega podjetja.

Enodnevna izobraževanja na temo obračunavanja obresti in investicijske problematike

Nekajkrat letno za vse zainteresirane naročnike naše programske opreme (ki imajo pri izobraževanjih 35% popust) in za vse ostale interesente organiziramo enodnevni delavnici »Obračuni obresti« in »Izdelava investicijskega elaborata z elementi sanacijskega načrta«.

Finančno svetovanje

Vsem uporabnikom naših programov ponujamo brezplačno finančno svetovanje.