AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Načrtovanje plačil dolgoročnega kredita ali obresti kratkoročnega kredita

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: OBRAČUNI OBRESTI in EVIDENCA POSOJIL

Načrtovanje plačil dolgoročnega kredita ali obresti kratkoročnega kredita

VPRAŠANJE: Kako izdelati načrt plačil obresti za kratkoročne kredite in jih nato vnesti v evidenco posojil?

 • Dne 10. 07. 2006 najamemo pri banki posojilo v znesku 5.000.000 SIT.
 • Obrestna mera: 5,8% letno
 • Način obračuna obresti: linearno, 360 dni v imenovalcu
 • Zapadlost posojila 10. 01. 2007
 • Obresti se obračunavajo mesečno, konec meseca za pretekli mesec in se plačujejo 8. dne v naslednjem mesecu

POT: GLAVNI MENU >> AMORTIZACIJSKI NAČRTI >>

POSTOPEK: Nahajamo se v oknu AMORTIZACIJSKI NAČRTI. Pritisnemo gumb NOV ZAPIS in vnesemo zgornje podatke. V polje Št. anuitet vnesemo 1, ker bo posojilo vrnjeno v enkratnem znesku. V polje Moratorij do dne vnesemo datum, ki je 1 mesec pred datumom plačila, torej bo v našem primeru 10. 12. 2006.Na rdeče obarvanih poljih z dvoklikom ali s tipko F3 odpremo meni in izberemo ustrezen vnos.
Spodaj lahko označimo Plačilo obresti po preteku meseca.
S pritiskom na gumb Izdelava am. načrta izdelamo amortizacijski načrt. Lahko ga natisnemo ali samo pregledamo in zapremo z gumbom Izhod.

Za prenos načrtovanih plačil obresti v evidenco posojil pritisnemo gumb Prenos v evidenco. Vkolikor številka pogodbe že obstoja, program samodejno ponudi novo številko pogodbe. Izberemo DA.Program odpre okno Plačilo obresti. Izberemo ustrezen način plačila v skladu z načinom obračuna banke.Program nam sporoči, da je operacija uspešno opravljena. Pritisnemo gumb OK. Z gumbom Izhod zapustimo okno AMORTIZACIJSKI NAČRTI.

Nadaljevali bomo z evidenco posojil v modulu OBRESTI okno EVIDENCA POSOJIL.

POT: GLAVNI MENU >> OBRESTI >> EVIDENCA POSOJIL >> PREGLEDI >> PREGLED PRENEŠENIH PLAČIL IZ AM. NAČRTOVOdpre se nam okno s pregledom vseh prenešenih plačil za zadnjo pogodbo.

V meniju Evidenca posojil izberemo opcijo Promet ter kliknemo na Izpis POSOJIL po zapadlosti.Odpre se okno za izpis posojil, kjer določimo vrsto prometa ( PREJETA POSOJILA ), za firmo in datume. Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb OK.Odpre se nam predogled izpisa prejetih posojil po zapadlosti v določenem časovnem obdobju.


Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

2. PRIMERI OBRAČUNOV OBRESTI in EVIDENCA POSOJIL

 1. Primer avtomatičnega izpisa obračuna obresti
 2. Primer uporabe čarovnika pri iskanju zapisov
 3. Primer načrtovanja plačil dolgoročnega kredita ali obresti kratkoročnega kredita
 4. Evidentiranje plačil kredita (nadaljevanje zgleda št. 2.3)
 5. Obračun zamudnih obresti za plačane račune
 6. Obračun zamudnih obresti za neplačane račune