AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer: Cena kratkoročnega posojila - plačilo obresti mesečno

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: EFEKTIVNA OBRESTNA MERA (EOM) KRATKOROČNEGA POSOJILA

Primer: Cena kratkoročnega posojila - plačilo obresti mesečno

Pri do sedaj objavljenih zgledih izračuna cene kratkoročnega posojila smo praviloma uporabili predpostavko, da so obresti plačane obenem z vračilom posojila. Vsaj v bančni praksi se obresti pravilom plačujejo mesečno na osnovi izstavljenih obračunov obresti. Zato okna za izračun EOM za kratkoročna posojila pravilom ne ustrezajo.

VPRAŠANJE: Koliko znaša efektivna obrestna mera (EOM) kratkoročnega posojila v znesku 200.000,00 EUR, če je obrestna mera 6 % letno, posojilo se najame za dobo 6 mesecev in odplača v enkratnem znesku, obresti se obračunavajo relativno in plačujejo mesečno, v števcu se upošteva koledarsko število dni, v imenovalcu pa 360 dni. Stroški odobritve posojila znašajo 0,5 % in se plačajo ob odobritvi.

POT: GLAVNI MENU >> CENA POSOJILA >> CENA DOLGOROČNEGA POSOJILA >> >> IZRAČUN CENE POSOJILA S PRIMERJAVO

POSTOPEK:: V oknu IZRAČUN CENE POSOJILA S PRIMERJAVO lahko izračunate efektivno obrestno mero (EOM) za dobesedno vsako dolgoročno ali kratkoročno posojilo.
 1. Najprej pritisnete gumb AMORTIZACIJSKI NAČRTI in odprete okno za vnos posojila. Vnesete podatke o pogojih posojila in izdelate amortizacijski načrt.
 1. x
 2. Vnesete podatke o stroških posojila.

 1. x
 2. x
 3. Zapustite okno AMORTIZACIJSKI NAČRTI in pritisnete gumb 1. PRENOS PODATKOV O POGOJIH POSOJILA. Program bo prenesel podatke o amortizacijskem načrtu (besedilo oziroma pogoje).
 4. Pritisnete gumb 2. POTRDITEV OSNOVNIH PODATKOV
 5. Pritisnete gumb 3. PRENOS AM. NAČRTOV
 6. Pritisnete gumb 4. PRENOS STROŠKOV
 7. Če želite še kaj spreminjati v denarnem toku, ki ga je program oblikoval, z gumbom 5. VNOS + PREGLED odprete okno, v katerem lahko ročno vnašate ali spreminjate podatke.
 8. Pritisnete gumb 6. IZRAČUN in program bo izračunal efektivno obrestno mero.
 9. Če želite navedeno posojilo primerjati z drugim, rezultate z gumbom 8. SHRANI V BAZO REZULTATOV shranite. Nato ponovite celoten postopek za naslednje posojilo.

ODGOVOR: Efektivna obrestna mera (EOM) znaša 7.3296 %.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

4. PRIMERI IZRAČUNOV EFEKTIVNE OBRESTNE MERE (EOM) ZA KRATKOROČNA POSOJILA

 1. Primer cena kratkoročnega posojila z enkratno provizijo
 2. Primer cena kratkoročnega posojila z mesečno provizijo
 3. Primer cena posojila z anticipativnim obrestovanjem
 4. Primer cena posojila z linearnim obračunom
 5. Primer obrestna mera pri odplačilu s pologom in dodatnimi stroški
 6. Primer cena kratkoročnega posojila - analiza obstoječega posojila
 7. Primer izračuna obroka pri leasingu z določljivo odkupno vrednostjo
 8. Primer obrestna mera pri obročnem odplačilu ali plačilu na čeke s pologom
 9. Primer obrestna mera pri obročnem odplačilu brez pologa
 10. Primer cena kratkoročnega posojila - plačilo obresti mesečno