AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > PPrimer izračuna neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na začetku obdobja

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: FINANČNE NALOŽBE IN DONOSI

Primer izračuna neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na začetku obdobja

VPRAŠANJE: Kakšna je interna stopnja donosa pri naložbi v stanovanje, ki stane 140.000,00 €, če ga 10 let oddajamo z LETNO najemnino 7.800 €, ki se plača NA ZAČETKU vsakega leta? Tržno vrednost stanovanja po 10 letih ocenjujemo na 150.000,00 €.
Kolikšna je neto sedanja vrednost naložbe, če upoštevamo 6 % diskontno stopnjo.

POT: GLAVNI MENU >> METODE >> NETO SEDANJA VREDNOSTPOSTOPEK: Za izračun neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa moramo definirati gotovinski tok. Na začetku obdobja imamo izdatek 140.000,00 €, obenem pa prejemek 7800,00 € za najemnino prvega leta. Neto izdatek je torej razlika med plačilom za nakup stanovanja in prejemom najemnine za prvo leto in znaša 132,200 € (140.000,00 – 7.800,00€). Zadnje leto je priliv samo od načrtovane rezidualne vrednosti.

V program Cena kapitala samo vnesemo ustrezne podatke.

ODGOVOR: Neto sedanja vrednost je pri 6 % diskontni stopnji pozitivna in znaša 4.812 €. Investicija torej izpolnjuje kriterij. Interna stopnja donosa je 6.448 %.


Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

8. PRIMERI S PODROČJA FINANČNIH NALOŽB IN DONOSOV

  1. Primer izračuna neto sed.vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na koncu obdobja
  2. Primer izračuna neto sed.vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na začetku obdobja
  3. Kako preračunati donos v danem št. dni na letni donos?
  4. Primer ocene donosnosti naložbe pri nominalni obrestni meri
  5. Primer analize donosnosti naložbe pri nominalni obrestni meri
  6. Primer evidence vrednostnih papirjev
  7. Primer izračuna donosa vrednostnih papirjev (nadaljevanje zgleda št.: 8.6)