AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer izračuna povprečne cene kapitala podjetja

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: OSTALI FINANČNI IZRAČUNI

Primer izračuna povprečne cene kapitala podjetja

VPRAŠANJE: Gospodarska družba ima v pasivi bilance 40 % lastnega kapitala. Lastniki pričakujejo 12 % letni donos na svoj kapital. Povprečna obrestna mera za dolgove podjetja je 7 % letno. Davek na dobiček je 25 %.
Kakšna je povprečna cena uporabljenega kapitala (uporabljenih virov sredstev) ?

POT: GLAVNI MENU >> METODE >> CENA KAPITALAPOSTOPEK: Pri izračunu povprečne cene kapitala je potrebno upoštevati, da so obresti od posojil strošek, ki zmanjšuje davčno osnovo. To je seveda res samo v primeru, če podjetje ne posluje z izgubo.

ODGOVOR: Povprečna cena virov sredstev znaša 7,95 %.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

10. PRIMERI ZA DODATNE FINANČNE IZRAČUNE

  1. Primer izračuna povprečne cene kapitala podjetja
  2. Primer izračuna praga rentabilnosti - količinsko
  3. Primer izračun praga rentabilnosti - vrednostno