AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Elaborat > Vzorčni primeri

Vzorčni primeri dela s programom Elaborat

Na tej strani predstavljamo nekaj vzorčnih poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov, izdelanih s programom Elaborat. V PDF datoteki je predstavljen končni izdelek (ponekod besedilo ni vnešeno, vendar je iz naslovov razvidna vsebina). Priložena ZIP datoteka je namenjena uporabnikom programa Elaborat, da si lahko v programu naložite projekt in si ogledate, kako je izdelan.

ZIP datoteka se lahko odpre tudi z DEMO verzijo programa Elaborat.

Navodilo za uporabo

Priporočamo, da ustvarite podmapo (C:\ELABO7\_ZIPI), v katero shranite ZIP datoteke. Če uporabljate najnovejšo verzijo programa Elaborat 7.2 je mapa že vpisana.

Projekt odprete po naslednjem postopku:
  1. "PROJEKTI - Shranjevanje in odpiranje" na vstopni strani programa.
  2. "Odpiranje ZIP datoteke" odpre okno raziskovalca, tukaj označite mapo _ZIPI in potrdite.
  3. Izberete datoteko, ki jo želite odpreti in potrdite. Program bo ekstrahiral datoteko, pojavi se okno "Odpri projekt" Obstoječi podatki bodo zamenjani. Potrdite.
Opozorilo! Pred odpiranjem novega projekta shranite obstoječi projekt.

Vzorčni projekti

Poslovni načrt (invest. elaborat) za razpis Min. za kmetijstvo - Obnova kotlovnice na lesno biomaso (razpis-1)


Poslovni načrt - PDF
Poslovni načrt - ZIP

Likvidnostni plan za 1 leto: AKC plan likvidnosti za 2011 (lik_pl8)

Likvidnostni plan je narejen za leto 2011.

Lidvidnostni plan - PDF
Likvidnostni plan - ZIP

Investicijski program: Obnova družbenega doma (IP2)

Investicijski program je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Obravnava investicijo v obnovo družbenega doma v občini, za katerega je predpostavljeno, da se bo delno financiral s pridobitvijo nepovratnih sredstev s strani države. V investicijskem programu je vrednost investicije izražena v stalnih in tekočih cenah. Prikazana je določitev upravičenih stroškov investicije, obravnavana je tudi analiza stroškov in koristi.

Obnova družbenega doma - PDF
Obnova družbenega doma - ZIP

Investicijski program: Občinska naložba - pridobitev subvencije za kanalizacijo (INOVA_3) Investicijski program je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Obravnava investicijo v obnovo družbenega doma v občini, za katerega je predpostavljeno, da se bo delno financiral s pridobitvijo nepovratnih sredstev s strani države. V investicijskem programu je vrednost investicije izražena v stalnih in tekočih cenah. Prikazana je določitev upravičenih stroškov investicije, obravnavana je tudi analiza stroškov in koristi.

Občinska naložba v kanalizacijo - PDF
Občinska naložba v kanalizacijo - ZIP

Investicijski elaborat : STANOVANJSKA SOSESKA (MOST9_72)

Projekt za gradnjo stanovanj z namenom prodaje na trgu ima značaj enkratnega posla in v tem investicijskem elaboratu so obravnavani samo odhodki in prihodki, ki so vezani na ta projekt. Investicijski elaborat zajema načrtovanje izdatkov za gradnjo, financiranje projekta ter prodajo teh nepremičnin na trgu.

Stanovanjska soseska - PDF
Stanovanjska soseska - ZIP

Investicijski program: KMETIJSTVO (KGZS9)

Investicijski program za pridobitev subvencije. Prikazane so hipoteze, na osnovi katerih so izdelani vsi izračuni za dopolnilno kmetijsko dejavnost - kmečki turizem. Izdelani so vsi izračuni, dokument vsebuje vse potrebne naslove. Besedil nismo vključili.

Kmetijstvo - pridobitev subvencije - PDF
Kmetijstvo - pridobitev subvencije - ZIP

Poslovni načrt: ZAVAROVALNI AGENT (ZAVAR_72)

Enostavni poslovni načrt, ki obravnava načrtovano poslovanje za podjetnika, ki se je odločil za samostojno poslovno pot. Poslovni načrt potrebuje za oceno uspešnosti načrtovanega poslovanja.

Zavarovalniški agent - samozaposlitev - PDF
Zavarovalniški agent - samozaposlitev - ZIP

Sanacijski načrt (VELE_72)

Kompleksen investicijski elaborat za sanacijo trgovske družbe.

Sanacijski projekt trgovske družbe - PDF
Sanacijski projekt trgovske družbe - ZIP

Investicijski program: HRVAŠKI (CRO17_72)

Investicijski program za nakup gostinskega objekta z namenom opravljanja gostinske dejavnosti v hrvaškem jeziku.

Hrvaški - PDF
Hrvaški- ZIP ZIP