AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer izračuna bodoče REALNE vrednost pri enkratni hranilni vlogi

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: VARČEVANJE IN RENTE

Primer izračuna bodoče REALNE vrednost pri enkratni hranilni vlogi

VPRAŠANJE: V banko vložimo 100 €. Banka nam prizna 4 % letne obresti. Kolikšna bo nominalna vrednost naobrestovane vloge čez 5 let in kolikšna bo realna vrednost vloge čez 5 let, če predpostavimo 3 % letno inflacijo?

POT: GLAVNI MENU >> OBRESTI >> DISKONT TERJATEV

Primer izračuna bodoče REALNE vrednost pri enkratni hranilni vlogi

POSTOPEK: Nominalno vrednost vloge smo izračunali v zgledu 9.1. Realna vrednost vloge je seveda odvisna od tega, kaj nameravate kupiti s tem denarjem in kakšna je sprememba cen te dobrine. Če se cena dobrine vseh pet let ni spremenila, je realna vrednost vloge enaka nominalni. Če se je cena v 5 letih povečala za 10 %, potem je realna vrednost vloge 10 % manjša. Če ne načrtujemo uporabe vloge za nakup posebne dobrine, uporabimo za izračun načrtovano letno stopnjo inflacije.

Vlogo bomo diskontirali v oknu DISKONT TERJATEV. Pritisnili bomo gumb NOV ZAPIS NOV OBRAČUN, izbrali način diskontiranja KONFORMNO BREZ REVALORIZACIJE in vnesli znesek in obdobje ter pritisnili gumb IZRAČUN.

ODGOVOR: Realna vrednost vloge po 5 letih je diskontirana vrednost v znesku 104,95 €. Znesek diskonta v višini 16,72 € predstavlja izgubo vrednosti v 5 letih zaradi spremembe cen.
Če torej vložimo 100 € po 4 % letni obrestni meri za dobo 5 let, bomo imeli ob 3 % letni inflaciji po petih letih realno 104,95 €.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

9. PRIMERI S PODROČJA VARČEVANJA IN RENT

  1. Primer izračuna bodoče nominalne vrednosti pri enkratni hranilni vlogi
  2. Primer izračuna bodoče realne vrednosti pri enkratni hranilni vlogi
  3. Primer izračuna bodoče nominalne vrednosti pri periodičnih vlogah
  4. Primer izračuna bodoče realne vrednosti pri periodičnih vlogah
  5. Kako izračunamo rento?