AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer ocene donosnosti finančne naložbe pri nominalni obrestni meri

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: FINANČNE NALOŽBE IN DONOSI

Primer ocene donosnosti finančne naložbe pri nominalni obrestni meri

VPRAŠANJE: Kakšno donosnost, izraženo kot TOM + r, lahko pričakujemo od depozita, ki ga za tri mesece vežemo pri banki po 4 % nominalni obrestni meri in kolikšna bo realna obrestna mera, če je predvidevamo TOM v višini 0,7 % mesečno?

POT: GLAVNI MENU >> CENA POSOJILA >> OBRESTNE MERE >> >> IZRAČUN REALNE OBRESTNE MERE IZ SKUPNE NOMINALNEPOSTOPEK: Ker imajo meseci različno število dni, bomo izračun poenostavili in upoštevali v letu 360 dni v letu in 30 dni v mesecu. Skupna obrestna mera je 4 % letno.

ODGOVOR: Pri 4 % nominalni obrestni meri bo depozit obrestovan po TOM - 4.351 % letno.


Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

8. PRIMERI S PODROČJA FINANČNIH NALOŽB IN DONOSOV

  1. Primer izračuna neto sed.vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na koncu obdobja
  2. Primer izračuna neto sed.vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na začetku obdobja
  3. Kako preračunati donos v danem št. dni na letni donos?
  4. Primer ocene donosnosti naložbe pri nominalni obrestni meri
  5. Primer analize donosnosti naložbe pri nominalni obrestni meri
  6. Primer evidence vrednostnih papirjev
  7. Primer izračuna donosa vrednostnih papirjev (nadaljevanje zgleda št.: 8.6)