AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer izračuna donosa vrednostnih papirjev (nadaljevanje prejšnjega zgleda)

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: FINANČNE NALOŽBE IN DONOSI

Primer izračuna donosa vrednostnih papirjev (nadaljevanje prejšnjega zgleda)

VPRAŠANJE: Dne 15.03.2004 smo kupili 100 delnic Mercatorja po 36.700,00 SIT za delnico. Tečaj na dan 28.07.2004 je 38.367 SIT za delnico. Kolikšen je absolutni donos, relativni donos in letni donos navedne naložbe?

POT: GLAVNI MENU >> OBRESTI >> EVIDENCA POSOJILA

Primer izračuna donosa vrednostnih papirjev (nadaljevanje prejšnjega zgleda)

POSTOPEK: Postopek lahko razdelimo v 3 faze:
1. V prvi fazi smo evidentirali nakup vrednostnih papirjev, kar je prikazano v zgledu št. 8.6
2. V drugi fazi v oknu vnesemo tečaj (polje KONČNI TEČAJ). Vnesemo ga tako, da v menuju izberemo OSTALO in nato TEČAJNA LISTA, v katero vpišemo tečaj. Okno zapustimo tako, da preračunamo podatke.
3. V tretji fazi izberemo v menuju OSTALO okno ANALIZA VREDNOSTNIH PAPIRJEV, kjer se razultat prikaže takoj, ko se odpre okno.

ODGOVOR: Absolutni donos od dneva nakupa do dneva ogleda je 166.700 SIT, relativni donos je 4,54 % in letni donos je 12.76 %.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

8. PRIMERI S PODROČJA FINANČNIH NALOŽB IN DONOSOV

  1. Primer izračuna neto sed.vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na koncu obdobja
  2. Primer izračuna neto sed.vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na začetku obdobja
  3. Kako preračunati donos v danem št. dni na letni donos?
  4. Primer ocene donosnosti naložbe pri nominalni obrestni meri
  5. Primer analize donosnosti naložbe pri nominalni obrestni meri
  6. Primer evidence vrednostnih papirjev
  7. Primer izračuna donosa vrednostnih papirjev (nadaljevanje zgleda št.: 8.6)