AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Obračun zamudnih obresti za neplačane račune

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: OBRAČUNI OBRESTI in EVIDENCA POSOJIL

Obračun zamudnih obresti za neplačane račune


VPRAŠANJE: Račun 702 v znesku 9.200 Eur, zapadlost 16.6.2009, ni plačan. Račun 830 v znesku 14.300 Eur, zapadlost 19.7.2009, je bil delno plačan v višini 2.300 Eur dne 20.9.2009 in v višini 4.000 Eur dne 27.11.2009. Upnik bo vložil tožbo. Obračunamo zamudne obresti od zapadlosti do 7.7.2010.

POT: OSNOVNI MENI >> OBRESTI >> EVIDENCA POSOJIL v EUR

POSTOPEK: Vnesemo nov zapis (z novo številko pogodbe). Podatke za oba računa vnesemo pod isto številko pogodbe. Plačila vnašamo z negativno vrednostjo. Datum zapadlosti računa in datum delnega plačila je začetni datum in datum vložitve tožbe končni datum. Pri polju Izpis izberemo možnost Zamudne evid K. V polje Besedilo vnesemo št. računa, na katerega se zapis nanaša.

Za hitrejši vnos podakov si pri vnosu prvega zapisa pomagamo z ukazom Ctrl+A in pri vnosu naslednjih zapisov z ukazom Ctrl+S za delno ponovitev polj prejšnjega zapisa.

Obračun zamudnih obresti za neplačane račune


Ko zaključimo vnos podatkov, pritisnemo gumb H-Izpis obračuna. Odpre se okno Izpis obračuna obresti.

Obračun zamudnih obresti za neplačane račune


Spodaj levo označimo, ali želimo, da se iz vračil najprej poplačajo obresti. Potrdimo s tipko OK. Program nam odpre predogled izpisa, ki ga lahko s klikom na ikono tiskalnika natisnemo.

ODGOVOR: Zamudne obresti znašajo 1742,57 Eur (Izpis obračuna). V primeru, ko se iz vračil najprej poplačajo obresti, so zamudne obresti višje (Izpis obračuna).

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

2. PRIMERI OBRAČUNOV OBRESTI in EVIDENCA POSOJIL

  1. Primer avtomatičnega izpisa obračuna obresti
  2. Primer uporabe čarovnika pri iskanju zapisov
  3. Primer načrtovanja plačil dolgoročnega kredita ali obresti kratkoročnega kredita
  4. Evidentiranje plačil kredita (nadaljevanje zgleda št. 2.3)
  5. Obračun zamudnih obresti za plačane račune
  6. Obračun zamudnih obresti za neplačane račune