AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Izračun obresti s spremenljivo obrestno mero (EURIBOR)

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: OBRAČUNI OBRESTI in EVIDENCA POSOJIL

Izračun obresti s spremenljivo obrestno mero (EURIBOR)


VPRAŠANJE: Kako obračunati obresti za obdobje od 15.10.2008 do 15.03.2009, če je s pogodbo določena obrestna mera v višini enomesečni euribor povečana za 2% obrestno maržo?

POSTOPEK: Obračun obresti s spremenljivo obrestno mero je mogoč, če uporabimo vrsto izpisa "Zaporedje navadno F" in če v oknu za vnos obrestnh mer (Zaporedje obrestnih mer; glej menu Obrestne mere v oknu Evidenca posojil) vpišemo ustrezne obrestovalne faktorje, obdobje veljavnosti in število dni v letu.

Preden se lotite obračuna obresti je potrebno preveriti pogoje iz posojilne pogodbe. Banke imajo različne načine obračuna obresti:
a.) Npr. v NLB d.d. bi obračunali obresti z euriborjem, ki se uporablja na dan 15. 10. do 15. 11. in nato od 15.11. z euriborjem, ki se uporablja na dan 15. 11. do 15. 12. itd.
b.) V Poštni banki bi uporabili euribor, ki se uporablja 15. 10 in bi s to obrestno mero obračunali obresti do 1. 11, nato pa mesečno spreminjali euribor vsakega prvega v mesecu. Na ta način obračunavajo obresti tudi v večini bank avstrijskega izvora.
c.) Tretjo možnost uporabljajo v Volksbank, kjer bi obračunali obresti od 15. 10. do 1. 11. po obrestni meri, ki se uporablja 1. 10., ter nato mesečno spreminjali obrestno mero vsakega prvega v mesecu.

Praviloma v vseh bankah uporabljajo euribor, ki je objavljen 2 delovna dneva pred datumom uporabe. Tako bi za kredit, ki je odobren 15. 10. 2008 v NLB uporabili obrestno mero, ki je bila objavljena na dan 13. 10. 2008.

Upoštevati je potrebno tudi, ali se upošteva v imenovalcu koledarsko število dni (365 oziroma 366) ali idealno (360 dni), kar je prav tako določeno v pogodbi. V našem primeru bomo obračunali obresti na način, ki je opredeljen v točki a in s 360 dnevi v imenovalcu.

POT: GLAVNO OKNO >> OBRESTI >> EVIDENCA POSOJIL v EUR >> OBRESTNE MERE >> EURIBOR

Z izbiro gumba "EURIBOR" odpremo tabelo z veljavnimi obrestnimi merami. S pomočjo gumba "Iskanje" izpišemo podatke za enomesečni euribor, ki je veljal na 13. dan v mesecu (2 delovna dneva pred datumom uporabe). V kolikor na posamezen datum podatki niso bili objavljeni, velja na ta dan zadnja predhodnje objavljena OM.

Enomesečni euribor je bil:
13.10.2008 5,024
13.11.2008 3,869
13.12.2008 2,990
13.01.2009 2,326
13.02.2009 1,630

Izpisane podatke vnesemo kot obrestovalni faktor* v tabelo "ZAPOREDJE OBRESTNIH MER", pri čemer upoštevamo še pribitek + 2%.

*Formula za izračun obrestovalnega faktorja: obrestna mera/100 + 1

POT: GLAVNO OKNO >> OBRESTI >> EVIDENCA POSOJIL V EUR >> OBRESTNE MERE >> ZAPOREDJE OBRESTNIH MERPOT: GLAVNO OKNO >> OBRESTI >> EVIDENCA POSOJIL V EUR

V oknu Evidenca posojil vnesemo podatke o posojilu. V vrsti "Izpis" izberemo "Zaporedje navadno F".


Naredimo izračun.


Oglejte si tudi primer avtomatskega izračuna obresti z euriborjem.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

1. PRIMERI IZRAČUNOV OBRESTNIH MER

 1. Primer izračuna efektivne obrestne mere v 3 korakih
 2. Primer izračuna skupne obrestne mere
 3. Primer izračuna mesečne obrestne mere iz letne obrestne mere
 4. Primer izračuna letne obrestne mere iz mesečne obrestne mere
 5. Primer izračuna letne obresne mere iz tedenske obrestne mere
 6. Primer izračuna realne obrestne mere iz skupne nominalne obrestne mere
 7. Primer izračuna dekurzivne obrestne mere iz anticipativne obrestne mere I
 8. Primer izračuna dekurzivne obrestne mere iz anticipativne obrestne mere II
 9. Primer izračuna konformne obrestne mere iz linearne obrestne mere I
 10. Primer izračuna konformne obrestne mere iz linearne obrestne mere II
 11. Primer izračuna nominalne obrestne mere pri inflaciji in zahtevanem donosu
 12. Primer izračuna letne inflacijske stopnje iz povprečne mesečne
 13. Primer izračuna obresti s spremenljivo obrestno mero (EURIBOR)