AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer izračuna diskonta dolgoročnega posojila

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: OBRAČUNI OBRESTI IN EVIDENCA POSOJIL

EVIDENCA POSOJILA, KI SE VRNE V ENEM ZNESKU – FIKSNA OBRESTNA MERA


Evidenco, ki je potrebna za likvidacijo obračunov obresti, lahko vzpostavljate postopoma, ob vsaki likvidaciji obračuna obresti za kredit, za katerega likvidirate obračun.

PRIMER:V tem primeru bomo likvidirali obračun NLB d.d. za kredit v znesku 300.000 EUR, prvo koriščenje dne 15.04.2013.
Kredit zapade v plačilo 15.04.2014
Pogodbena obrestna mera je 5.5 %
Število dni v imenovalcu 365/366
Želimo likvidirati obračun obresti za obdobje od 01.10.2013 do 01.11.2013.

POSTOPEK EVIDENTIRANJA POSOJILA

 • Odpremo okno Obračuni obresti in evidenca posojil (glavni menu->Obresti)
 • Vnesite nov zapis (bližnjica CTRL+A ali z gumbom Nov zapis ) z novo številko pogodbe, vnesite šifre upnika, dolžnika in valute
 • V polje ZNESEK vpišite znesek kredita
 • V polje ZAČETNI DATUM vpišite znesek odobritve ali prvega črpanja kredita (praviloma je to prvo črpanje)
 • V polje KONČNI DATUM vpišite znesek zapadlosti.
 • V polju TIP z levim dvoklikom miške odpremo okno za izbor tipa posojila in izberemo 2 – Kratkoročna posojila banka (Izbor tipa posojila omogoča v izpisih pregled posojil po tipih, ki so navedena v oknu; tipe posojil lahko uporabnik spreminja)

  Slika 1 : Izbor vrste (tipa) posojila
  V polju IZPIS izberite NAVADNO ali NAVADNO F.

  Slika 2: Vnešeni podatki za posojilo
  POSTOPEK LIKVIDACIJE

  1. V oknu Evidenca posojil pritisnemo gumb "H. Izpis obračuna obresti
  2. Vpišemo obdobje, za katero želimo obračunati obresti.
  3. Če želimo tudi evidenco o obračunanih obrestih, izberemo v polju "Pripis obresti" vrednost DA.
  4. Pritisnemo gumb "Ok"

  Slika 3: Obračun obresti
  Obračun obresti od 01.10.2013 do 01.11.2013 primerjamo z bančnim..

  POSTOPEK LIKVIDACIJE V NASLEDNJIH MESECIH

  Za naslednje obračune enostavno poiščemo posojilo (iščemo po šifri ali nazivu upnika,dolžnika..) in pritisnemo gumb za izpis ter vnesemo ustrezne datume..

  Nazaj na vse zglede