AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Poslovni načrt

POSLOVNI NAČRT

Potrebujete poslovni načrt ali investicijski elaborat?

Kvaliteten poslovni načrt oz. investicijski elaborat vam lahko izdelamo v izredno kratkem času.

Poslovni načrt je nujno potreben, ko želimo investirati v nov proizvod ali storitev ali pa nam služi kot pripomoček pri vodenju podjetja. Poslovni načrt je dokument na podlagi katerega se potencialni investitor odloči za vlaganje v vaše ideje. Poslovni načrt kot dokument je pomemben tudi za pridobitev zaupanja nadzornih svetov in lastnikov podjetja.

Dober poslovni načrt je torej nepogrešljiv za povečevanje poslovnih priložnosti in zmanjševanje poslovnega tveganja!

Imate zaradi nizke cene izdelave poslovnega načrta morda kakšne dvome o kakovosti?

Dvomi niso potrebni, saj so razlogi enostavno razložljivi. V podjetju AKC d.o.o. smo razvili programsko orodje Elaborat, ki omogoča kompletno izdelavo enostavnih in kompleksnih investicijskih elaboratov, poslovnih in sanacijskih načrtov. S tem programom prihranimo ogromno časa v primerjavi z ostalimi orodji kot je na primer Excell. Program Elaborat 7.2 je prilagojen novi Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Poslovni načrt oz. investicijski elaborat vam izdelamo po zahtevanih metodologijah Nove Ljubljanske Banke in Zavoda RS za zaposlovanje.

Potek izdelave poslovnega načrta

Po telefonu se dogovorimo za sestanek v našem podjetju, kjer nam predstavite poslovne cilje. Po izdelavi poslovnega načrta, le tega pregledate. S skupnimi močmi se opravijo morebitne korekcije, tako da na koncu poslovni načrt dejansko prikaže realno sliko načrtovanega poslovanja.

Čas, ki je potreben za izdelavo poslovnega načrta

Če so na voljo vsi potrebni podatki, lahko izdelamo poslovni načrt že v dnevu ali dveh. Relativno enostaven načrt za gostinsko podjetje smo izdelali celo v enem samem dnevu, vendar je razpolagal naročnik z vsemi potrebnimi podatki. Posebej pri poslovnih načrtih za razpise je potrebno več časa, saj so zahtevnejši.

Vsebina poslovnega načrta

 1. Povzetek poslovnega načrta
  • kratek opis podjetja
  • priložnost in strategija podjetja
  • ciljni trgi in projekcije
  • konkurenčne prednosti
  • ekonomika, dobičkonosnost in možnost žetve
  • managerska ekipa
 2. Panoga, podjetje, proizvodi in storitve
  • predstavitev industrijske panoge, v katero spada podjetje
  • strnjen opis obravnavanega podjetja
  • strnjen opis izdelkov ali storitev, ki jih bo podjetje proizvajalo
  • strategija vstopa na trg in rasti podjetja
 3. Tržna raziskava in analiza
  • kvaliteta izdelka
  • cena izdelka
  • prodajne metode
  • tržna komunikacija
 4. Ekonomika poslovanja podjetja
 5. Načrt trženja (marketinški načrt)
  • celotna marketinška strategija
  • določanje cen
  • prodajna taktika
  • politika prodajnih storitev in garancija
  • oglaševanje in promocija
  • distribucija
 6. Načrti, oblikovanje (design) in razvoj
  • status razvoja in prihodnje naloge
  • težave in tveganja
  • izboljšave proizvoda in novi proizvodi
  • stroški
  • vprašanja intelektualne lastnine.
 7. Proizvodni in izdelavni načrt
  • proizvodni ciklus v podjetju (glavni roki, reševanje vprašanj sezonskih nihanj)
  • geografska lokacija (opis geografske lokacije z lokacijsko analizo prednosti in slabosti glede na dejavnike)
  • zgradbe in izboljšave (opis razpoložljivih kapacitet in ostalih nepremičnin, opreme ipd., ki se uporablja za poslovanje)
  • strategija in plan (prikaz sedanje izkoriščenosti in načrt za prihodnje)
  • diagram poteka poslovanja (prikaz podrobne slike poteka proizvodnega ali storitvenega procesa)
  • pravne zahteve, dovoljenja in vprašanja okolja (vse zahteve, ki se nanašajo na proizvod ali storitev - lokacijska, zdravstvena dovoljenja, zaščita okolja...).
 8. Managerska ekipa in organizacija
 9. Splošni terminski plan
 10. Kritična tveganja in problemi
 11. Finančni načrt
  • bilanca stanja in uspeha
  • finančni tok
  • točka preloma
 12. Preglednice in finančni prikazi
 13. Priloge

VAVČERSKI SISTEM

Anton Klepec, direktor podjetja AKC d.o.o. je kot svetovalec specialist finančnega in investicijskega svetovanja registriran pri Javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) Ljubljana. Svetovanje se izvaja v okviru vavčerskega sistema, pri katerem JAPTI krije stroške svetovalne storitve (tudi izdelavo poslovnih načrtov), ki je bila opravljena podjetju - naročniku in sicer:
 • Srednja podjetja do 50 % neto vrednosti upravičenih stroškov svetovanja (največ do 2.000,00 EUR).
 • Mikro in majhna podjetja do 50 % neto vrednosti upravičenih stroškov svetovanja (največ do 2.000,00 EUR) in do 45 % neto vrednosti upravičenih stroškov usposabljanja (največ do 2.000,00 EUR) v obdobju trajanja pogodbe o vključitvi v Program.
 • Potencialni podjetniki do 100 % vrednosti upravičenih stroškov svetovanja (največ do 1.500,00 EUR bruto) v obdobju trajanja Pogodbe o vključitvi v Program, pod pogojem, da se v roku 12 mesecev samozaposlijo oz. v samostojni dejavnosti odprejo vsaj eno novo delovno mesto.
Vir: http://www.podjetniski-portal.si/ustanavljam-podjetje/vavcersko-svetovanje

Obseg poslovnega načrta

Približno 30-40 tiskanih strani.

Način plačila

Po dogovoru.