AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer cene dolgoročnega posojila s stroški evidence

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

EFEKTIVNA OBRESTNA MERA (EOM) DOLGOROČNEGA POSOJILA

Primer cene dolgoročnega posojila s stroški evidence

VPRAŠANJE: Koliko znaša efektivna obrestna mera (EOM) posojila v znesku 25.000.000,00 SIT, če je obrestna mera 6 % letno, posojilo se odplačuje v 36 enakih razdolžninah, obresti se obračunavajo relativno, v števcu se upošteva koledarsko število dni, v imenovalcu pa 360 dni. Odobritev posojila znaša 0,1 % ob odobritvi, vodenje posojila 0,0001 % mesečno vendar najmanj 1.000,00 SIT in ne več kot 5.000,00 SIT.

POT: GLAVNI MENU >> CENA POSOJILA >> CENA DOLGOROČNEGA POSOJILA >> >> IZRAČUN CENE POSOJILA S PRIMERJAVOPOSTOPEK: V oknu IZRAČUN CENE POSOJILA S PRIMERJAVO lahko izračunate efektivno obrestno mero (EOM) za dobesedno vsako dolgoročno ali kratkoročno posojilo.

1. Najprej pritisnete gumb AMORTIZACIJSKI NAČRTI (desno spodaj) in odprete okno za vnos posojila. Vnesete podatke o pogojih posojila, izdelate amortizacijski načrt in nato še vnesete podatke o stroških posojila (glej zgled 3.8).
2. Zapustite okno AMORTIZACIJSKI NAČRTI in ponovno pritisnete gumb PRENOS PODATKOV O POGOJIH POSOJILA. Program bo prenesel podatke o amortizacijskem načrtu (besedilo oziroma pogoje).
3. Pritisnete gumb 2. POTRDITEV OSNOVNIH PODATKOV
4. Pritisnete gumb 3. PRENOS AM. NAČRTOV
5. Pritisnete gumb 4. PRENOS STROŠKOV Če želite še kaj spreminjati v denarnem toku, ki ga je program oblikoval, z gumbom 5. VNOS + PREGLED odprete okno, v katerem lahko ročno vnašate ali spreminjate podatke.
6. Pritisnete gumb 6. IZRAČUN in program bo izračunal efektivno obrestno mero.
7. Če želite navedeno posojilo primerjati z drugim, rezultate z gumbom 8. SHRANI V BAZO REZULTATOV shranite. Nato ponovite celoten postopek za naslednje posojilo.

ODGOVOR: Efektivna obrestna mera (EOM) znaša 6.4945 %.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

5. PRIMERI IZRAČUNOV EFEKTIVNE OBRESTNE MERE (EOM) DOLGOROČNEGA POSOJILA

  1. Primer cena dolgoročnega posojila z bančno garancijo
  2. Primer cena dolgoročnega posojila z depozitom
  3. Primer izračuna diskonta dolgoročnega posojila
  4. Primer cena dolgoročnega posojila - z moratorijem, znana je višine anuitete
Primer cena dolgoročnega posojila s stroški evidence