AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Cena kapitala > Nadgradnja


Nadgradnja programa Cena kapitala

Ob instalaciji nadgradnje mora biti program Cena kapitala neaktiven! Kliknite na spodnjo povezavo. Program zaženete in nas pokličete, da vam ga avtoriziramo. Pred instalacijo verzije 8.0 morate imeti predhodno nameščeno verzijo 7.4 ali višjo.

Opozorilo: Pred instalacijo preverite, katero verzijo programa imate instalirano. Direktna nadgradnja je mogoča le z verzije 7.4 ali višje! V kolikor imate instalirano starejšo verzijo programa, si preberite navodila v arhivu nadgradenj (spodaj).
Ob instalaciji nadgradnje mora biti program Cena kapitala neaktiven!


Do brezplačne nadgradnje so upravičeni naročniki letnega vzdrževanja (vzdrževanje tipa B). Prosimo, da preverite, ali ste naročeni na vzdrževanje programa Cena kapitala, tip B. Sicer je nadgradnja plačljiva po veljavnem ceniku.

Cena kapitala 8.0 Nadgradnja na verzijo 7.8 ali višjo brez sistemskih datotek
Cena kapitala 8.0 Nadgradnja na verzijo 7.7 ali nižjo s potrebnimi sistemskimi datotekami
Arhiv nadgradenj

Novosti v verziji programa Cena kapitala 8.0:

Obračuni obresti in evidenca posojil

 • Tabelarični vnos za zamudne obresti (kjer se ne spreminja končni datum)
 • Podpisi na obračunih obresti; vnos JPG datoteke s podpisom v bazi Poslovnih partnerji->Imena
 • Dodatne kontrole euriborja
 • Obračun zamudnih obresti ZAMUDNE KE relativno
 • Avtomatično razširjanje obdobja, ko računamo brez sprememb datumov
 • Sprecifične obrestne mere za posamezne kredite - zaporedje obrestnih mer - se shranjuje v datoteko in uvozi
 • Izbor PDF driverja in avtomatično iskanje, če ni ustrezen
 • Naziv upnika in dolžnika (poleg šifer) v glavnem oknu in v tabielarični obliki

case sconta na dan

Novosti v verziji programa Cena kapitala 7.9:

Obračuni obresti in evidenca posojil

 • Avtomatično obračun obresti z davčno priznano obrestno mero
 • Izpis razlike med pogodbeno in davčno priznano obrestno mero v dnevniku obračunov obresti (temeljnica)
 • Obračuni obresti, pri katerih se samodejno pri plačilu upošteva najprej plačilo obresti pri izpisih Navadno F, Navadno 360 dni F, Euribor

Novosti v verziji programa Cena kapitala 7.8:

Izšla je nova, dopolnjena verzija programa Cena kapitala (verzija 7.8), ki je tudi posebej prilagojena 64 bitnim računalnikom.

Obračuni obresti in evidenca posojil

 • Ukinitev okna za obračun obresti v SIT
 • Okno Obračun obresti je dopolnjeno z opcijo Obračun obresti v SIT in preračunom vseh postavk v EUR na dan 30.12.2006
 • Preglednejše pisanje pogodb in aneksov
 • Dopolnjeni izpisi

Amortizacijski načrti

 • Izdelava amortizacijskega načrta z odkupom vrednosti (leasing)
 • Izračun efektivne obrestne mere za navedeni amortizacijski načrt

Metode ocenjevanja investicijskih kreditov - izračun EOM za ročno vnešene podatke

 • Prilagoditev besedil za vnos podatkov:
 • a. za investicije
 • b. za izračun eom za kredite
 • Izboljšava okna za diskont
 • Posodobitev okna za izračun davka pri davčnih olajšavah.

Novosti v verziji programa Cena kapitala 7.7:

Dnevno posodabljanje baz podatkov s spleta

Spremembe v bazah podatkov dnevno ažuriramo in objavljamo na spletu. Program omogoča vsakodnevni prenos podatkov iz spleta.

Izračun obratnih sredstev

 • Okno omogoča izračun koeficitentov obračanja in dni vezave iz absolutnih podatkov ali dni vezave in potrebna obratna sredstva iz koeficientov obračanja. Program pri izračunu upošteva vkalkulran dobiček.

Amortizacijski načrti - prilagoditev Zakonu o potrošniških kreditih

 • Izpis pogodbe z vsemi elementi, ki jih zahteva zakon o potrošniških kreditih
 • Izpis UPN obrazcev (položnic) za amortizacijske načrte
 • Enostaven izračun efektivne obrestne mere po določilih Zakona o potrošniških kreditih (na klik)
 • Izpis poročil o odobrenih kreditih (po Zakonu o potrošniških kreditih)

Shranjevanje rezultatov pri izračunih EOM

 • Okna za izračune efektivne obrestne mere (EOM) za kratkoročne in dolgoročne kredite in za ceno cassa scotna so dopolnjena z bazami za shranjevanje rezultatov, kar omogoča primerjavo iz izpis primerjalnih izračunov. Izpisuje se lahko rezultate vseh izračunov ali samo označene izračune.

Evidenca posojil

Okna za evidenco posojil so optimizirana za hitrejše delo s programom. Dodana je funkcija hitrega vnosa podatkov za eno pogodbo. Dopolnjena in dodana so poročila in izpisi za pregled celotnega kredita, promet po partnerjih ali datumu, dnevnik obračunov obresti, posojilne pogodbe in kartice za eno pogodbo.
 • Optimizacija hitrosti delovanja programa
 • Hitri vnos za množične podatke za eno pogodbo (v tabelo, v katero se vpisuje semo datum in znesek; znesek se lahko avtomatsko ponavlja)
 • Ročna nastavitev začetne vrednosti Euriborja; program samodejno upošteva kot začetni datum datum prvega nakazila (oziroma dva delovna dneva pred tem. Vendar je pogosto v pogodbah opredeljen datum prvega Euriborja, ki ni enak datumu prvega nakazila. V takem primeru program omogoča enostaven vnos datuma iz pogodbe.

Novi ali dopolnjeni izpisi pri evidenci posojil

 1. pregled celotnega kredita z vsemi podatki
 2. izpis prometa po vrsti dokumenta
 3. nov pregleden izpis dnevnika obračunov obresti z grupami Valuta, Upnik ali Dolžnik, urejeno po št. obračuna
 4. dopolnjena poročila prometa po partnerjih ali po datumu
 5. dopolnjeni izpisi posojilnih pogodb
 6. kartica za eno pogodbo (omogoča izpis vseh postavk ali pa samo podatke o prometu glavnice ali samo obresti

Arhiv nadgradenj

Program Cena kapitala se nadgrajuje postopoma od vaše aktualne verzije do željene nadgradnje vkolikor želite ohraniti obstoječe podatke v vašem programu.

Primer: Instalirano imate verzijo 7.0. Program najprej nadgradite na verzijo 7.1, ga zaženete in zaprete. Nato nadgradite na verzijo 7.2, ga zaženete in zaprete. Nato nadgradite na verzijo 7.3, ga zaženete in zaprete. Šele nato ga lahko nadgradite na verzijo 7.4. Po nadgradnji na novejšo verzijo vas program ob zagonu vpraša za avtorizacijo. Pokličite nas za avtorizacijsko kodo na telefon 01/ 515 31 93.

Ob instalaciji nadgradnje mora biti program Cena kapitala neaktiven!Cena kapitala 7.9 Nadgradnja na verzijo 7.8 brez sistemskih datotek
Cena kapitala 7.9 Nadgradnja na verzijo 7.7 ali nižjo s potrebnimi sistemskimi datotekami
Cena kapitala 7.7
Cena kapitala 7.6
Cena kapitala 7.5
Cena kapitala 7.4
Cena kapitala 7.3
Cena kapitala 7.1
Cena kapitala 7.0