AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Diskont

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: Diskont

Primer uporabe diskonta - reprogramiranje terjatev

Poslovna partnerja želita reprogramirati plačilo terjetve v znesku 1.800.000 EUR, ki zapade dne 23. 12. 2011 tako, da dolžnik plača:
  • EUR 50.000 13. 01. 2012
  • EUR 300.000 02.07.2012
  • EUR 300.000 03.01.2013
  • EUR 300.000 01.07.2013
  • ostanek pa 03. 01. 2014


Koliko je dolžan dolžnik plačati dne 03. 01. 2014, če je dogovorjena obrestna mera 5.667 % letno, obračun obresti pa je linearen s 365/366 dnevi v imenovalcu.

Ker znani obroki vsebujejo tudi obresti, je potrebno prve štiri zneske diskontirati . To storimo v oknu Diskont I (Glavni menu->Diskont->Diskont I) . Zneske diskontiramo od dneva načrtovane zapadlosti do dne 23. 12. 2011. Uporabimo metodo „linearno nad 100“, ki upošteva, da so v zneskih plačil vključene obresti.S tem smo dobili diskontirano (sedanjo vrednost) prvih štirih plačil. Če jih odštejemo od celote (1.800.000-900.905,43) dobimo sedanjo vrednost 5. obroka v znesku 899.094,57. Ta znesek je potrebno naobrestovati od 23. 12. 2011 do 03. 01. 2014. To storimo v oknu Evidenca posojil (Glavni menu->Obresti->Evidenca posojil v EUR)

Dolžnik bo torej dne 03. 01. 2014 moral plačati 1.002.533,48 EUR.

Za kontrolo lahko v oknu Diskont I dodamo navedeni znesek k obračunu, tako da preverimo, da je znesek diskontirane vrednosti vseh petih plačil na dan 23. 12. 2011 točno 1.800.000.Nazaj na vse zglede