AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake razdolžnine (z moratorijem)

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: AMORTIZACIJSKI NAČRTI

Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake razdolžnine (z moratorijem)

VPRAŠANJE: Posojilojemalec AKC d.o.o. od BANKE prejme dne 10.10.2008 posojilo v znesku 10.000,00 EUR po 8 % letni nominalni obrestni meri. Odplačilo je mesečno v 14 zaporednih obrokih. Obresti obračunavamo relativno, enake razdložnine, upoštevamo 360 dni v imenovalcu in dejansko število dni v števcu.
Koliko znašajo obresti od posojila, če interkalarne obresti plačujemo mesečno v času moratorija?

POT: GLAVNI MENU >> AMORTIZACIJSKI NAČRTI >> >> AMORTIZACIJSKI NAČRTI V EUR

POSTOPEK: Podatke vnesemo v okno za izdelavo amortizacijskih načrtov. Program Cena kapitala omogoča enostavno spreminjanje pripisa interkalarnih obresti. V našem primeru v oknu Pripis interkalarnih obresti izberemo vrednost NE, da program upošteva mesečno odplačevanje interkalarnih obresti v času moratorija.


ODGOVOR: Če se interkalarne obresti plačujejo mesečno (moratorij ne velja za te obresti), znaša znesek obresti 709,68 EUR.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

3. PRIMERI IZDELAVE AMORTIZACIJSKIH NAČRTOV

  1. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake anuitete (brez moratorija)
  2. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake razdolžnine (brez moratorija)
  3. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake razdolžnine(z moratorijem)
  4. Primer izdelave amortizacijskega načrta s predvideno temeljno obrestno mero
  5. Primer odplačila po amort. načrtu - stanje dolga na določen dan
  6. Primer odplačila po amort. načrtu - stanje dolga na določen dan (uporaba TOM)
  7. Primer izračuna obroka pri leasingu pri vnaprej določeni odkupni vrednosti