AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake anuitete (brez moratorija)

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: AMORTIZACIJSKI NAČRTI

Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake anuitete (brez moratorija)

VPRAŠANJE: Posojilojemalec AKC d.o.o. od BANKE prejme dne 10.10.2008 posojilo v znesku 100.000,00 EUR po 8 % letni nominalni obrestni meri. Odplačilo je mesečno v 14 enakih mesečnih obrokih (enake anuitete). Prvi obrok zapade mesec dni po prejemu posojila. Obresti obračunavamo konformno.
Koliko znaša obrok in kakšne so obresti od posojila?

POT: GLAVNI MENU >> AMORTIZACIJSKI NAČRTI >> >> AMORTIZACIJSKI NAČRTI V EUR

POSTOPEK: Izdelati je potrebno amortizacijski načrt z enakimi mesečnimi anuitetami. Podatke vnašamo tako, da vnesemo "NOV ZAPIS" (ali vpisujemo v obstoječi zapis), s tem začnemo pri številki posojila, nato pa vnešene podatke ali izbrane vrednosti potrjujemo s tipko TAB ali ENTER. S klikom na gumb "Izdelava amortizacijskega načrta" nam program izdela amortizacijski načrt, ki ga lahko natisnemo ali shranimo


Prva anuiteta bo zapadla eno obračunsko obdobje (v našem primeru mesec) po datumu nakazila. Datum nakazila je enak datumu konca moratorija, ker moratorija v tem primeru ni. Ker je mesečna anuiteta enaka, višina obresti v anuiteti pada, višina razdolžnine pa narašča.

ODGOVOR: Mesečna anuiteta znaša 749,23 EUR, skupni znesek obresti, ki jih bo plačal posojilojemalec pa znaša 489,26 EUR.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

3. PRIMERI IZDELAVE AMORTIZACIJSKIH NAČRTOV

  1. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake anuitete (brez moratorija)
  2. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake razdolžnine (brez moratorija)
  3. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake razdolžnine(z moratorijem)
  4. Primer izdelave amortizacijskega načrta s predvideno temeljno obrestno mero
  5. Primer odplačila po amort. načrtu - stanje dolga na določen dan
  6. Primer odplačila po amort. načrtu - stanje dolga na določen dan (uporaba TOM)
  7. Primer izračuna obroka pri leasingu pri vnaprej določeni odkupni vrednosti