AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Elaborat > Reference

Mnenja in izkušnje uporabnikov programa Elaborat

Luka Koper d.d.

"Program Elaborat vas razbremeni pretežnega dela rutinskih opravil pri izdelavi študij ekonomske upravičenosti naložb. Z uporabo tega kvalitetnega orodja si zagotovite veliko več časa za skrbno presojo investicij, kar je eno od bistev učinkovite naložbene politike."
dr. Karlo Rolih, LUKA KOPER, d.d.

INEA d.o.o.

"S programom Elaborat delam 2 meseca in tem času sem prišel do ugotovitve, da je delo s programom hitro in učinkovito."
mag. Jure Vindišar, univ. dipl. inž. str., INEA d.o.o.

Lajovic Tuba Embalaža d.o.o.

"Program Elaborat uporabljamo pri vsaki investiciji, ker nam omogoča hiter izračun donosnosti ter vpliv naložbe na poslovni izid ter denarne tokove.
Slavica Jakovac, LAJOVIC TUBA EMBALAZA d.o.o. .

Valpro d.o.o.

"Program ELABORAT uporabljam že 6 let. Je sicer najbolj prilagojen proizvodnim podjetjem s serijsko proizvodnjo, a se ga da uporabljati za izdelavo finančnih projekcij pri vseh vrstah dejavnosti in za vse pravne oblike gospodarskih družb in S.P.-jev, čeprav so izpisani izkazi uspeha, bilance stanja in drugo pisani na kožo gospodarskih družb kot so D.O.O. in D.D.
Program mi kot svetovalcu za finančno področje in za investicije omogoča prednost pred konkurenco, saj z njim uspem v zelo kratkem času izdelat vse potrebne finančne projekcije in izračune donosnosti ter občutljivosti investicije. Če so na voljo vsi podatki, so lahko vsi potrebni izračuni za investicijski elaborat izdelani v 1 URI, ali še prej, tudi najbolj kompliciran projekt pa je zlahka izdelan v enem dnevu.
Zelo uporabno je tudi to, da v programu lahko vse izračune delamo na mesečnem ali letnem nivoju in prikažemo lahko vsa nihanja v obsegu poslovanja iz meseca v mesec – torej sezonska nihanja znotraj leta. Najbolj impresiven je denarni tok na mesečnem nivoju, kjer program omogoča upoštevanje vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo nanj - roki plačil kupcev, dobaviteljem, delavcem, vezav zalog, v njem so avtomatsko vsi poslovni dogodki, ki vplivajo na spremembo stanja na TRR-ju podjetja (če smo jih seveda pravilno vnesli v delovnem oknu).
V zelo kratkem času tudi lahko naredimo več variant projekta (pesimistična, srednja, optimistična), saj je potrebno le spremeniti nekaj vnešenih podatkov in program s ponovnim preračunom (pritisk na eno ali dve tipki) v minuti izdela novo varianto projekta. In nenazadnje, z njim delam projekte za podjetja, občine, za javna podjetja in javne zavode – pri javnih naročilih, uporabljam ga pri prijavah na domače in tuje razpise (ministrstva za gospodarstvo, drugih skladov, CRPOV, FARE itd. ter tudi pri planiranju izvedbe gradnje poslovno stanovanjskih kompleksov za trg. Vse to je s tem programom izvedljivo zelo enostavno in hitro (brez poznavanja potrebnih formul), treba je le spoznati logiko delovanja programa in vstavljati prave in logične podatke."
Zdravko Čebokli, univ.dipl.ekon, VALPRO d.o.o.

ELEKTRO Slovenija d.o.o.

"Moje mnenje o programu Investicijski elaborat je zelo dobro, saj omogoča praktično vse, od naložb v osnovna sredstva in izdelave amortizacijskih načrtov, izračun posojil, kalkulacij, izračun donosnosti naložbe, izkaze stanja in uspeha pred naložbo ter po njej, gotovinski tok, kazalce uspešnosti...."
Polona Grad, dipl.ekon., ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o.

JP VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o.

"S pomočjo programa Elaborat, ki smo ga pričeli uporabljati leta 2004, je izdelava investicijskih načrtov lažja in cenejša, saj le-te sedaj izdelamo sami. S programom Elaborat smo zadovoljni in ga priporočamo."
Ksenja Lakovič, dipl.ekon., JP VODOVOD - KANALIZACIJA d.o.o.

IBI Kranj d.d..

"Podjetje IBI Kranj, d.d. je že pred nekaj leti kupilo program Cena kapitala in Investicijskega projekta. Oba zelo uspešno uporabljamo pri sestavljanju investicijskih programov in drugih finančnih izračunov. Priznati moramo, da so nam bili omenjeni programi v veliko pomoč. Predloženi projekti so bili zelo dobro ocenjeni v bankah in ministrstvih, saj so ocene ekonomskega dela dosegale od 73 bo 90 točk od 100 možnih. Takih rezultatov prav gotovo ne bi mogli doseči z običajnim pristopom ampak smo jih prav s pomočjo programov AKC. Nove ali dopolnjene verzije programov so redno posredovane in jih je možno takoj uporabiti. Poleg tega so programi redno in pravočasno dopolnjeni z vsemi mesečnimi podatki, ki so potrebni za pravilnost in točnost izračunov. Zato se vam zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje in obljubljamo, da bomo tudi v prihodnje vaša zvesta stranka."
Štefan Perčič, univ.dipl.ekon., IBI Kranj d.d.

Zaupa nam že preko 1050 uspešnih slovenskih podjetij kot so Luka Koper d.d., Kras d.d., Finea Holding d.o.o., Cankarjev dom, ELES d.d., Kras Invest d.o.o., Unior d.d., Krka d.d., KBM Invest d.d., ZRS Bistra, Henkel Zlatorog d.d., ... in mnogi drugi. Več ... Zaupajte nam tudi vi!

Vaše izkušnje in mnenja o naših izdelkih in storitvah posredujete na info@akc.si. Kakršno koli že je vaše mnenje, nam bo dragoceno.