AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer prenosa podatkov iz Evidence posojil

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: OPERATIVNO NAČRTOVANJE DENARNIH TOKOV

Primer prenosa podatkov iz Evidence posojil

Družba AKC ima odprta dva dana kratkoročna kredita in sicer:
  • Kredit podjetju POD1 št. 11086 v višini 20.000 EUR podjetju POD1, OM je 6,5% skupaj z obrestmi zapade v plačilo 15.1.2010.
  • Posojilo podjetju POD2 št. 11087 v višini 100.000 EUR, OM je 5.5 % za dobo 6 mesecev od 01.10.2009 do 01.04.2010 se vrača mesečno, obresti se plačajo 8 dni po preteku meseca.
Družba AKC je najela tudi tri kredite s strani komercialnih bank in sicer:
  • pri banki A: kratkoročni kredit z ročnostjo 6 mesecev št. 11088 v višini 50.000 EUR, OM je 4%, datum nakazila 15.9.2009 se plačuje mesečno, obresti se plačujejo 8 dni po izteku meseca.
  • pri banki B: dolgoročni kredit z ročnostjo 7 let št. 11089 v višini 150.000 EUR, OM je 3,3%, datum nakazila 21.7.2009, glavnica in obresti se odplačujejo mesečno v skladu z amortizacijskim načrtom prvi dan v mesecu.
  • pri banki C: dolgoročni kredit z ročnostjo 6 let št. 11091 v višini 65.000 EUR, OM je 3,5%, datum nakazila 15.3.2009, glavnica in obresti se odplačujejo mesečno v skladu z amortizacijskim načrtom, razdolžnina v začetku in obresti zadnji dan v mesecu.
POSTOPEK: Posojila evidentiramo v modulu OBRESTI okno EVIDENCA POSOJIL ali jih prenesemo v EVIDENCO iz modula AMORTIZACIJSKI NAČRTI. (Za prenos glej zgled: Izdelava amortizacijskega načrta in prenos v Evidenco posojil. )
Nadaljujemo v modulu OPERATIVNO NAČRTOVANJE DENARNIH TOKOV.

POT: GLAVNI MENU >> OPERATIVNO NAČRTOVANJE DENARNIH TOKOV >> PLAN


V oknu "Operativno načrtovanje denarnih tokov" določimo obdobje načrtovanja in firmo. Z izbiro možnosti "Plan" se odpre okno "Plan denarnih tokov. Z izbiro možnosti "Uvoz podatkov" uvozimo podatke prejetih in danih posojil iz "Evidence posojil" v "Plan" za mesec januar 2010.


Obveznosti iz prejetih in danih posojil program samodejno prenese iz "Evidence" v "Plan". Zapremo okno "Uvoz podatkov". S klikom na označeno puščico se prikažejo podatki, uvoženi iz modula "Evidenca posojil".
Primer prenosa podatkov iz Evidence posojil

Z gumbom Tisk naredimo izpis (analitično ali zbirno po posameznih postavkah).Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

11. PRIMERI ZA OPERATIVNO NAČRTOVANJE DENARNIH TOKOV

  1. Primer prenosa podatkov iz Evidence posojil