AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer izračuna dekurzivne obrestne mere iz anticipativne obrestne mere II

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: OBRESTNE MERE

Primer izračuna dekurzivne obrestne mere iz anticipativne obrestne mere II

VPRAŠANJE: V preteklosti smo v obdobju od 01.01.1999 do 30.06.1999 najeli posojilo v vrednosti 1.000.000 denarnih enot (d.e.). Anticipativna obrestna mera je 10 % (linearno obrestovanje, koledarsko število dni). Koliko znaša ustrezna dekurzivna (konformna) obrestna mera?

POT: GLAVNI MENU >> CENA POSOJILA >> CENA KRATKOROČNEGA POSOJILA >> >> CENA KRATKOROČNEGA POSOJILA Z ANTICIPATIVNIM OBRESTOVANJEM

Primer izračuna dekurzivne obrestne mere iz anticipativne obrestne mere II

POSTOPEK: Anticipativno obrestovanje je pri enaki obrestni meri vedno dražje od dekurzivnega. Če se obresti obračunavajo po linearni metodi (navadno, proporcionalno), je v obdobju, ki je krajše od leta dni, znesek obresti višji kot v primeru konformnega obračuna obresti. Zato je neto prejeto posojilo (obresti plačamo na začetku obrestovalnega obdobja) manjše.

V programu le vnesemo podatke o pogojih posojila in določimo način obračuna obresti (linearno ali konformno) ter pritisnemo gumb IZRAČUN.

ODGOVOR: Efektivna obrestna mera znaša 10,518 %.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

1. PRIMERI IZRAČUNOV OBRESTNIH MER

 1. Primer izračuna efektivne obrestne mere v 3 korakih
 2. Primer izračuna skupne obrestne mere
 3. Primer izračuna mesečne obrestne mere iz letne obrestne mere
 4. Primer izračuna letne obrestne mere iz mesečne obrestne mere
 5. Primer izračuna letne obresne mere iz tedenske obrestne mere
 6. Primer izračuna realne obrestne mere iz skupne nominalne obrestne mere
 7. Primer izračuna dekurzivne obrestne mere iz anticipativne obrestne mere I
 8. Primer izračuna dekurzivne obrestne mere iz anticipativne obrestne mere II
 9. Primer izračuna konformne obrestne mere iz linearne obrestne mere I
 10. Primer izračuna konformne obrestne mere iz linearne obrestne mere II
 11. Primer izračuna nominalne obrestne mere pri inflaciji in zahtevanem donosu
 12. Primer izračuna letne inflacijske stopnje iz povprečne mesečne
 13. Primer izračuna obresti s spremenljivo obrestno mero (EURIBOR)