AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Obresti > Nadgradnja

Nadgradnja programa Obresti - Cena kapitala

Ob instalaciji nadgradnje mora biti program Cena kapitala neaktiven! Kliknite na spodnjo povezavo. Program zaženete in nas pokličete, da vam ga avtoriziramo. Pred instalacijo verzije 7.9 morate imeti predhodno nameščeno verzijo 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 ali 7.8

Opozorilo: Pred instalacijo preverite, katero verzijo programa imate instalirano. Direktna nadgradnja je mogoča le z verzije 7.4, 7.5 ali 7.6! V kolikor imate instalirano starejšo verzijo programa, si preberite navodila v arhivu nadgradenj (spodaj).
Ob instalaciji nadgradnje mora biti program Cena kapitala neaktiven!


Do brezplačne nadgradnje so upravičeni naročniki letnega vzdrževanja (vzdrževanje tipa B). Prosimo, da preverite, ali ste naročeni na vzdrževanje programa Cena kapitala, tip B. Sicer je nadgradnja plačljiva po veljavnem ceniku. Do brezplačne nadgradnje programa verzija 7.9 so uporavični tudi vsi uporabniki, ki imajo pravico do programa verzije 7.8

Obresti - Cena kapitala 7.9 Nadgradnja na verzijo 7.8 brez sistemskih datotek
Obresti - Cena kapitala 7.9
Arhiv nadgradenj

Novosti v verziji programa Obresti - Cena kapitala 7.9:

Obračuni obresti in evidenca posojil

 • Avtomatično obračun obresti z davčno priznano obrestno mero
 • Izpis razlike med pogodbeno in davčno priznano obrestno mero v dnevniku obračunov obresti (temeljnica)
 • Obračuni obresti, pri katerih se samodejno pri plačilu upošteva najprej plačilo obresti pri izpisih Navadno F, Navadno 360 dni F, Euribor

Novosti v verziji programa Obresti - Cena kapitala 7.8:

Izšla je nova, dopolnjena verzija programa Cena kapitala (verzija 7.8), ki je tudi posebej prilagojena 64 bitnim računalnikom.

Obračuni obresti in evidenca posojil

 • Ukinitev okna za obračun obresti v SIT
 • Okno Obračun obresti je dopolnjeno z opcijo Obračun obresti v SIT in preračunom vseh postavk v EUR na dan 30.12.2006
 • Preglednejše pisanje pogodb in aneksov
 • Dopolnjeni izpisi

Amortizacijski načrti

 • Izdelava amortizacijskega načrta z odkupom vrednosti (leasing)
 • Izračun efektivne obrestne mere za navedeni amortizacijski načrt

Novosti v verziji programa Obresti - Cena kapitala 7.7:

Dnevno posodabljanje baz podatkov s spleta

Spremembe v bazah podatkov dnevno ažuriramo in objavljamo na spletu. Program omogoča vsakodnevni prenos podatkov iz spleta.

Amortizacijski načrti - prilagoditev Zakonu o potrošniških kreditih

 • Izpis pogodbe z vsemi elementi, ki jih zahteva zakon o potrošniških kreditih
 • Izpis UPN obrazcev (položnic) za amortizacijske načrte
 • Enostaven izračun efektivne obrestne mere po določilih Zakona o potrošniških kreditih (na klik)
 • Izpis poročil o odobrenih kreditih (po Zakonu o potrošniških kreditih)

Evidenca posojil

Okna za evidenco posojil so optimizirana za hitrejše delo s programom. Dodana je funkcija hitrega vnosa podatkov za eno pogodbo. Dopolnjena in dodana so poročila in izpisi za pregled celotnega kredita, promet po partnerjih ali datumu, dnevnik obračunov obresti, posojilne pogodbe in kartice za eno pogodbo.
 • Optimizacija hitrosti delovanja programa
 • Hitri vnos za množične podatke za eno pogodbo (v tabelo, v katero se vpisuje semo datum in znesek; znesek se lahko avtomatsko ponavlja)
 • Ročna nastavitev začetne vrednosti Euriborja; program samodejno upošteva kot začetni datum datum prvega nakazila (oziroma dva delovna dneva pred tem. Vendar je pogosto v pogodbah opredeljen datum prvega Euriborja, ki ni enak datumu prvega nakazila. V takem primeru program omogoča enostaven vnos datuma iz pogodbe.

Novi ali dopolnjeni izpisi pri evidenci posojil

 1. pregled celotnega kredita z vsemi podatki
 2. izpis prometa po vrsti dokumenta
 3. nov pregleden izpis dnevnika obračunov obresti z grupami Valuta, Upnik ali Dolžnik, urejeno po št. obračuna
 4. dopolnjena poročila prometa po partnerjih ali po datumu
 5. dopolnjeni izpisi posojilnih pogodb
 6. kartica za eno pogodbo (omogoča izpis vseh postavk ali pa samo podatke o prometu glavnice ali samo obresti
Vkolikor nimate programa za ZIP datoteke si ga lahko brezplačno naložite na: www.filzip.com.

Arhiv nadgradenj

Program Obresti se nadgrajuje postopoma od vaše aktualne verzije do željene nadgradnje vkolikor želite ohraniti obstoječe podatke v vašem programu.

Primer: Instalirano imate verzijo 7.0 : Program najprej nadgradite na verzijo 7.1, ga zaženete in zaprete. Nato nadgradite na verzijo 7.3, ga zaženete in zaprete. Šele nato ga lahko nadgradite na verzijo 7.4, ga zaženete in nas pokličete za avtorizacijsko kodo. Ostalih verzij ni potrebno avtorizirati.

Obresti 7.3
Obresti 7.0

Dodatne datoteke

Samo po izrecnih navodilih podjetja AKC d.o.o..

Konfiguracijski program
Sistemska datoteka
Obresti - Evidenca posojil