AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Cena kapitala > Vzorčni projekti

Vzorčni projekti programa Cena kapitala

Spodaj smo vam pripravili pregled nekaterih izpisov, ki jih omogoča program Cena kapitala: od izpisa pogodb in aneksov, kartic, pregledov po zapadlosti, pregledov stanja za revizijo do IOP obrazcev in opominov.

Če imate program Cena kapitala ali Obresti, pa nimate časa, da bi učinkovito uporabili vse možnosti programa, vas vabimo, da nas pokličete in dobili boste brezplačno pomoč. Če si želite za to vzeti nekoliko več časa, vas vabimo na individualno izobraževanje. Cena je 80 EUR/uro in v uri ali dveh boste zagotovo obvladali vse, kar je potrebno za učinkovito evidentiranje posojil.

Amortizacijski načrt z moratorijem, kvartalnimi anuitetami in mesečnim plačilom obresti
Izpis IOP obrazcev
Izpis kreditne pogodbe - aneks
Kartica za eno pogodbo
Kartice
Obračun obresti 1
Obračun obresti 2
Obračun obresti EURIBOR _ kot ga računa večina avstrijskih bank
Obračun obresti s spremenljivim euriborjem
Opomin za zapadle terjatve
Poročilo za revizijo
Pregled izstavljenih obračunov obresti
Pregled neplačanih obresti
Pregled posojl po zapadlosti
Pregled prometa po datumu
Pregled prometa po partnerjih
Pregled zapadlih terjatev (obveznosti)
Stanje posojil glede na limit
Stanje posojil na izbrani datum - analitično po pogodbah
Stanje posojil na izbrani datum _ po partnerjih
Stanje posojil na izbrani datum _ po vrstah posojil
Stanje posojil na izbrani datum _ po vrstah posojil