AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Obračun obresti po sodni odločbi

Obračun obresti po sodni odločbi - obresti ne presegajo zneska glavnice

Področje: Obračun obresti

Na osnovi sodnega sklepa je potrebno delavcu Dagmarju Novaku odtegniti od plače in nakazati na račun upnika naslednje zneske z zamudnimi obrestmi:

Zapadlost / Znesek
15.07.2003 / 42,00 €
15.08.2003 / 75,00 €
15.09.2003 / 76,00 €V tem primeru ne gre za tako zelo dolgo obdobje, zato lahko začnemo kar s prvim zneskom. Zapis bomo vnesli z novo številko pogodbe, vrsta izpisa pa je "Zamudne evid K". Nato bomo pritisnili gumb "Obračun tega zapisa na ekran" in ugotovili, da znesek obresti 18,88 EUR ne presega znesek glavnice.

Nato bomo pod isto številko pogodbe vnesli še preostala zneske (z uporabo bližnjice CTLR+S).

Preden bomo vnesli prvo plačilo, bomo obračunali obresti od 15.07.2008 do dneva plačila 15.04.2013 in jih pripisali v evidenco (nastavitev v oknu za izpis obresti).

Vnesli bomo plačilo 100 EUR na dan 10.04.13 Če želimo ločen prikaz plačila obresti in plačila glavnice, to storimo tako, da vnesemo šifro upnika in dolžnika (lahko z bližnjico ctrl+D), vnesemo znesek in datum plačila, na polju "Končni datum" pa pritisnemu funkcijsko tipko F6. Odpre se okno, v katerem lahko izbiramo, kaj bomo zapirali s tem znesekom:V našem primeru najprej označimo obresti pogodbe 20012 v znesku 84.42 eur pritisnemo gumb IZBERI, nato kliknemo na glavnico pogodbe 20012 (vrsta dokumenta v oknu: 0 je glavnica, 1 so obresti) in pritisnemo gumb IZBERI in nato gumb POTRDI IZBOR.

V okno komentar (odpre se z gumbom Komentar) vnesemo zabeležko, da skupni znesek obresti ne sme presegati skupnega zneska glavnice.

V nadaljevanju vedno pred vnosom plačila obračunamo obresti, vendar od datuma prejšnjega plačila do datuma zadnjega plačila in jih pripišemo. Če skupni znesek obresti presega znesek glavnice, zadnji znesek pripisanih obresti ustrezno popravimo.