AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer evidence vrednostnih papirje

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: FINANČNE NALOŽBE IN DONOSI

Primer evidence vrednostnih papirjev

VPRAŠANJE: Dne 15.03.2004 kupimo 100 delnic Mercatorja po 36.700,00 SIT za kos. Kako evidentiramo navedeno transakcijo?

POT: GLAVNI MENU >> OBRESTI >> EVIDENCA POSOJILA

Primer evidence vrednostnih papirje

POSTOPEK: Poslovni dogodek vnesemo na enak način kot posojilo. Vnesemo nov zapis in vpišemo šifro upnika, dolžnika, valuto, številko pogodbe in začetni tečaj. ( Enota mere ni valuta (SIT, € ipd.) temveč oznaka za vrednostni papir. Povsem nepomemben je vnos podatkov v polja: KONČNI DATUM, VD, TIP, STATUS, OBR. MERA in IZPIS, vendar polja morajo biti izpolnjena. Vrsta tečaja je PTL. Pomembno je, da vpišemo začetni tečaj.

ODGOVOR: Vrednostne papirje evidentiramo na enak način kot posojila. Kot valuto vnesesemo označbo vrednostnega papirja in v polje TEČAJ vnesemo nakupni tečaj za vrednostni papir.


Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

8. PRIMERI S PODROČJA FINANČNIH NALOŽB IN DONOSOV

  1. Primer izračuna neto sed.vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na koncu obdobja
  2. Primer izračuna neto sed.vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na začetku obdobja
  3. Kako preračunati donos v danem št. dni na letni donos?
  4. Primer ocene donosnosti naložbe pri nominalni obrestni meri
  5. Primer analize donosnosti naložbe pri nominalni obrestni meri
  6. Primer evidence vrednostnih papirjev
  7. Primer izračuna donosa vrednostnih papirjev (nadaljevanje zgleda št.: 8.6)