AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Kako izdelati amortizacijski načrt s predvideno spremenljivo obrestno mero?

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: AMORTIZACIJSKI NAČRT

Kako izdelati amortizacijski načrt s predvideno spremenljivo obrestno mero?

VPRAŠANJE: Pri BANKI želimo DNE 1.1.2009 najeti dolgoročno posojilo v znesku 20.000,0 EUR po obrestni meri TOM + 3 %. Odplačilo posojila je v 24 enakih razdolžninah. V amortizacijskem načrtu želimo upoštevati temeljno obrestno mero, ki trenutno znaša 0,4 % mesečno (30 dni v mesecu).
Upoštevamo, da se obresti obračunavajo relativno, enake razdolžnine in klasično metodo obračunavanja obresti. Koliko znašajo obresti?

POT: GLAVNI MENU >> CENA POSOJIL >> OBRESTNE MERE >> >> IZRAČUN SKUPNE (NOMINALNE) OBRESTNE MERE


POSTOPEK: Izdelati je potrebno amortizacijski načrt s skupno obrestno mero, zato jo je potrebno najprej izračunati. Uporaba temeljne obrestne mere predpostavlja konformen način obračuna obresti, zato je potrebno tudi mesečno temeljno obrestno mero preračunati na letno obrestno mero na konformen način. Nato pa letni obrestovalni faktor pomnožiti z obrestovalnim faktorjem realne obrestne mere.

V programu Cena kapitala le vnesemo podatke (glej sliko 1).

Če bi bila dogovorjena obrestna mera npr. euribor + 3 % bi znašal euribor 3,4 %, bi obrestni meri enostavno sešteli.

POT: GLAVNI MENU >> AMORTIZACIJSKI NAČRTI >> >> AMORTIZACIJSKI NAČRTI V EUR


ODGOVOR: Anuiteta, ki vsebuje tudi revalorizacijske obresti, znaša 1.677,96. Upoštevati je potrebno, da je znesek anuitete izračunan s predvideno temeljno obrestno mero. Zato je potrebno na koncu posojilnega razmerja, lahko pa tudi vmes, če so spremembe temeljne obrestne mere občutne, obračunati obresti od posojila z veljavnimi obrestnimi merami.Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

3. PRIMERI IZDELAVE AMORTIZACIJSKIH NAČRTOV

  1. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake anuitete (brez moratorija)
  2. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake razdolžnine (brez moratorija)
  3. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake razdolžnine(z moratorijem)
  4. Primer izdelave amortizacijskega načrta s predvideno temeljno obrestno mero
  5. Primer odplačila po amort. načrtu - stanje dolga na določen dan
  6. Primer odplačila po amort. načrtu - stanje dolga na določen dan (uporaba TOM)
  7. Primer izračuna obroka pri leasingu pri vnaprej določeni odkupni vrednosti