AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer izračuna konformne obrestne mere iz linearne obrestne mere I

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: OBRESTNE MERE

Primer izračuna konformne obrestne mere iz linearne obrestne mere I

VPRAŠANJE: Kolikšna je efektivna (konformna) obrestna mera, če smo najeli posojilo 100.000 SIT za obdobje od 01.03.2003 do 01.04.2003, obrestna mera je 8 % letno, obresti se obračunavajo linearno, število dni v imenovalcu je koledarsko?

POT: GLAVNI MENU >> CENA POSOJIL >> CENE KRATKOROČNIH POSOJIL >> >> CENA KRATKOROČNEGA POSOJILA Z LINEARNIM OBRAČUNOM OBRESTI

Primer izračuna konformne obrestne mere iz linearne obrestne mere I

POSTOPEK: Koliko se obrestna mera pri linearnem (navadnem) obračunu obresti razlikuje od obračuna pri konformnem načinu je odvisno od višine obrestne mere in dobe trajanja posojila ter uporabljenega števila dni v imenovalcu. Obe obrestni meri sta enaki, če je posojilno obdobje točno 1 leto in je število dni v imenovalcu koledarsko. Če pa je posojilno obdobje krajše, potem je posojilo s konformnim obračunom obresti vedno cenejše od posojila, pri katerem se obresti obračunavajo linearno, če sta obrestni meri enaki.

V programu Cena kapitala samo vnesemo podatke in pritisnemo gumb IZRAČUN.

ODGOVOR: Efektivna obrestna mera, ki v tem primeru ne vključuje stroškov provizije in fiksnih stroškov, ker jih nismo vpisali, je konfromna obrestna mera. Od deklarirane (linearne) je večja za 0.299 % letno in znaša 8.299.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

1. PRIMERI IZRAČUNOV OBRESTNIH MER

 1. Primer izračuna efektivne obrestne mere v 3 korakih
 2. Primer izračuna skupne obrestne mere
 3. Primer izračuna mesečne obrestne mere iz letne obrestne mere
 4. Primer izračuna letne obrestne mere iz mesečne obrestne mere
 5. Primer izračuna letne obresne mere iz tedenske obrestne mere
 6. Primer izračuna realne obrestne mere iz skupne nominalne obrestne mere
 7. Primer izračuna dekurzivne obrestne mere iz anticipativne obrestne mere I
 8. Primer izračuna dekurzivne obrestne mere iz anticipativne obrestne mere II
 9. Primer izračuna konformne obrestne mere iz linearne obrestne mere I
 10. Primer izračuna konformne obrestne mere iz linearne obrestne mere II
 11. Primer izračuna nominalne obrestne mere pri inflaciji in zahtevanem donosu
 12. Primer izračuna letne inflacijske stopnje iz povprečne mesečne
 13. Primer izračuna obresti s spremenljivo obrestno mero (EURIBOR)