AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Evidentiranje plačil kredita

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: OBRAČUNI OBRESTI in EVIDENCA POSOJIL

Evidentiranje plačil kredita

VPRAŠANJE: Kako evidentiramo plačila pri kreditu, ki je prenešen v Evidenco posojil iz okna Amortizacijski načrti?
(nadaljevanje zgleda št. 2.3: Evidentiranje posojila)

POT: GLAVNI MENU >> OBRESTI >> EVIDENCA POSOJIL V EUR

POSTOPEK:
Pri kreditih si lahko obseg ročnega dela precej zmanjšamo, če kombiniramo evidenco s posojili z oknom Amortizacijski načrti. Postopek ima dve fazi:

1. Evidentiranje posojila (zgled 2.3)
a. izdelava amortizacijskega načrta
b. prenos v evidenco

2. Evidentiranje plačil
a. poiščemo ustrezen kredit
(s št. pogodbe, z iskanjem po kriteriju upnik, dolžnik ali s čarovnikom)
b. v meniju izberemo

POT: >> menu PREGLEDI >> PREGLED PRENEŠENIH PLAČIL IZ AM. NAČRTOV

Odpre se okno "Pregled anuitet in izpis po zapadlosti" s pregledom vseh prenešenih plačil za zadnjo pogodbo.

Za evidentiranje plačila označimo ustrezen zapis in izberemo gumb "Vpiši plačilo obroka" in potrdimo z gumbom "Prenos v evidenco".V oknu "Pregled anuitet in izpis po zapadlosti" program ustrezno označi anuitete kot vrnjene (oznaka 1) in jih evidentira v oknu "Evidenca posojil".

Če izpišemo karitco za eno pogodbo, vidimo, da se evidentira tako obremenitev kot plačilo.

POT: menu PROMET >> KARTICA ZA ENO POGODBO


Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

2. PRIMERI OBRAČUNOV OBRESTI in EVIDENCA POSOJIL

  1. Primer avtomatičnega izpisa obračuna obresti
  2. Primer uporabe čarovnika pri iskanju zapisov
  3. Primer načrtovanja plačil dolgoročnega kredita ali obresti kratkoročnega kredita
  4. Evidentiranje plačil kredita (nadaljevanje zgleda št. 2.3)
  5. Obračun zamudnih obresti za plačane račune
  6. Obračun zamudnih obresti za neplačane račune