AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Kako izračunati cassa sconto, ki je določen z obrestno mero?

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: PLAČILNI POGOJI

Kako izračunati cassa sconto, ki je določen z obrestno mero?

VPRAŠANJE: Na osnovi sklepa družbe priznavamo kupcem, ki plačajo pred zapadlostjo, cassa sconto v višini obrestne mere TOM + 10 %. Koliko znaša cassa sconto za račun v znesku 350.000,00 SIT, ki je plačan 6 dni pred zapadlostjo?

POT:
1. Če je primer osamljen:
GLAVNI MENU >> OBRESTI >> DISKONT TERJATEV
2. Če je primerov več:
GLAVNI MENU >> OBRESTI >> IZRAČUN OBRESTOVALNIH FAKTORJEV

Kako izračunati cassa sconto, ki je določen z obrestno mero?POSTOPEK:
1. Če bi šlo za osamljen primer, bi v oknu DISKONT TERJATEV (GLAVNI MENU >> OBRESTI), vnesli podatke o znesku glavnice, datumih in obrestni meri ter izračunali diskont.
2. Če pa je teh primerov več, je enostavneje, če v oknu IZRAČUN OBRESTOVALNIH FAKTORJEV (GLAVNI MENU >> OBRESTI) izdelamo mesečno tabelo in potem znesek računa množimo s faktorjem, ki ustreza številu dni predčasnega plačila. Vnesemo podatke o mesečni (temeljni) in letni (realni) obrestni meri, število dni v letu in mesecu in izdelamo tabelo za poljubno število dni. S pritiskom na gumb TISK dobimo ustrezno tabelo.

Če ni revalorizacijske obrestne mere (TOM ipd.), vpišemo v polje Reval. mesečna obrestna mera vrednost 0.

ODGOVOR: Znesek cassa sconta znaša 965,77 SIT (350.000,00 X 0.275934301/100), znesek plačila pa 349.034,23 (350.000,00 X 0.997240657).

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

6. PRIMERI IZRAČUNOV PLAČILNIH POGOJEV

 1. Primer odobritve cassa sconta, če kupci plačujejo v pogodbenem roku
 2. Primer odobritve cena cassa sconta, če kupci zamujajo, a ne plačujejo zamudnih obresti
 3. Primer odobritve cena cassa sconta, če kupci zamujajo, vendar plačujejo zamudne obresti
 4. Primer odobritve cena cassa sconta, če kupci zamujajo s plačilom, plačajo 50 % zamudnih obresti
 5. Kako obračunati cassa sconto, ki je določen z obrestno mero?
 6. Kako obračunati cassa sconto ob spremembi plačilnih pogojev?
 7. Primer za diskont terjatev
 8. Primer cena plačila s kreditno kartico - individualni pristop
 9. Primer cena plačila s kreditno kartico - splošni pristop
 10. Primer če dobavitelj ponuja cassa sconto
 11. Cassa sconto ali daljši plačilni rok?
 12. Primerjava takojšnjega plačila in plačila na obroke
 13. Primer plačila vnaprej - kakšna je cena blaga na dan prevzema