AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer efektivna obrestna mera (EOM) kratkoročnega posojila - analiza I

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: EFEKTIVNA OBRESTNA MERA (EOM) KRATKOROČNEGA POSOJILA

Primer efektivna obrestna mera (EOM) kratkoročnega posojila - analiza I

VPRAŠANJE: Najeli smo posojilo v znesku 5.000.000,00 SIT za dobo od 01.01.1999 do 01.07.1999. Pogoji posojila so bili naslednji: obrestna mera TOM + 6 %. Ali bi bilo ob upoštevanju sprememb temeljne obrestne mere in gibanja tečajev ceneje, če bi najeli posojilo z valutno klavzulo v € z 9 % efektivno obrestno mero?

POT: GLAVNI MENU >> OBRESTI >> EVIDENCA POSOJILA

POSTOPEK: Za razliko od primerov od 4.5 do 4.7 gre v tem primeru za že vnešeno posojilo (ki ima lahko več zapisov, npr. več vračil) . Poleg tega rezultat zagotavlja ne samo ekvivalentno obrestno mero temveč tudi realno obrestno mero glede na inflacijo v obdobju posojila.

V oknu EVIDENCA POSOJILA posojilo vpišemo. Pomembno je, da v polju IZPIS izberemo Temeljno obrestno mero (oziroma način obrestovanja, ki velja za posojilo). Nato pritisnemu gumb K- ANALIZA POSOJILA. Program obračuna obresti in odpre okno ANALIZA POSOJILA, v katerem so podatki že prenešeni.

Tu storimo naslednje:
1. Pritisnemo gumb POTRDITEV OSNOVNIH PODATKOV.
2. Pritisnemo gumb VNOS STROŠKOV POSOJILA; v našem primeru jih ni. Če pa bi obstajali, bi jih v oknu, ki bi se odprlo, vnesli tako, da bi vpisali datum in znesek.
3. Pritisnemo gumb IZRAČUN in program izračuna efektivno nominalno obrestno mero, realno obrestno mero posojila (glede na inflacijo v obdobju) ter seveda znesek obresti.
4. Za izračun ekvivalentne obrestne mere v tuji valuti pritisnemo gumb IZRAČUN VALUTE in izberemo valuto.

ODGOVOR: Vsako posojilo z valutno klavzulo, pri katerem bi bila obrestno mera nižja od ekvivalentne obrestne mere 4,8596 % letno, bi bilo cenejše. V našem primeru bi bilo posojilo z valutno klavzulo dražje, zato je bil izbor tolarskega posojila upravičen.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

4. PRIMERI IZRAČUNOV EFEKTIVNE OBRESTNE MERE (EOM) ZA KRATKOROČNA POSOJILA

  1. Primer cena kratkoročnega posojila z enkratno provizijo
  2. Primer cena kratkoročnega posojila z mesečno provizijo
  3. Primer cena posojila z anticipativnim obrestovanjem
  4. Primer cena posojila z linearnim obračunom
  5. Primer obrestna mera pri odplačilu s pologom in dodatnimi stroški
  6. Primer cena kratkoročnega posojila - analiza obstoječega posojila
  7. Primer izračuna obroka pri leasingu z določljivo odkupno vrednostjo
  8. Primer obrestna mera pri obročnem odplačilu ali plačilu na čeke s pologom
  9. Primer obrestna mera pri obročnem odplačilu brez pologa
  10. Primer cena kratkoročnega posojila - plačilo obresti mesečno