AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Obračun zamudnih obresti za plačane račune

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: OBRAČUNI OBRESTI in EVIDENCA POSOJIL

Obračun zamudnih obresti za plačane račune

VPRAŠANJE:
Račun 305 v znesku 7.200 Eur, je zapadel 15.5.2009, a je bil plačan 2.2.2010.
Račun 407 v znesku 9.400 Eur, je zapadel 12.2.2010, a je bil plačan v znesku 4.000 Eur dne 17.5.2010 in v znesku 5.400 dne 14.6.2010.
Kako lahko obračunamo zamudne obresti za vse račune na istem obračunu?

POT: OSNOVNI MENI >> OBRESTI >> EVIDENCA POSOJIL v EUR

POSTOPEK: Vnesemo nov zapis (z novo številko pogodbe). Podatke za vsa 3 tri plačila je potrebno vnesti pod isto številko pogodbe, pri čemer je datum zapadlosti računa začetni datum in datum plačila končni datum. Pri polju Izpis izberemo možnost Zamudne navadno. V polje Besedilo vnesemo št. računa, na katerega se zapis nanaša.

Za hitrejši vnos podakov si pri vnosu prvega zapisa pomagamo z ukazom CTRL+A in za drugo in tretje plačilo z ukazom Ctrl+Z za delno ponovitev polj prejšnjega zapisa.

Obračun zamudnih obresti za plačane račune


Ko zaključimo vnos podatkov, pritisnemo gumb H-Izpis obračuna. Program nam odpre predogled izpisa, katerega lahko s klikom na ikono tiskalnika natisnemo (Izpis obračuna).

ODGOVOR: Zamudne obresti znašajo 735,97 Eur.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

2. PRIMERI OBRAČUNOV OBRESTI in EVIDENCA POSOJIL

  1. Primer avtomatičnega izpisa obračuna obresti
  2. Primer uporabe čarovnika pri iskanju zapisov
  3. Primer načrtovanja plačil dolgoročnega kredita ali obresti kratkoročnega kredita
  4. Evidentiranje plačil kredita (nadaljevanje zgleda št. 2.3)
  5. Obračun zamudnih obresti za plačane račune
  6. Obračun zamudnih obresti za neplačane račune