AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer cena dolgoročnega posojila z depozitom

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: EFEKTIVNA OBRESTNA MERA (EOM) DOLGOROČNEGA POSOJILA

Primer cena dolgoročnega posojila z depozitom

VPRAŠANJE: Kakšna je efektivna cena (EOM) dolgoročnega posojila v znesku 1.000.000,00 EUR, če je obrestna mera 6 %, provizije, banka pa zahteva depozit za dobo trajanja posojila v višini 20 % od višine posojila, ki se obrestuje po 2 % letno. Posojilo se odobri za dobo 6 let in se odplačuje v 6 enakih letnih anuitetah.

POT: GLAVNI MENU >> CENA POSOJILA >> CENA DOLGOROČNEGA POSOJILA >> >> CENA POSOJILA Z DEPOZITOM

Primer cena dolgoročnega posojila z depozitom

POSTOPEK: Posojilodajalec odobri posojilo pod pogojem, da posojilojemalec del posojila veže kot depozit po drugi (vedno nižji) obrestni meri. To pomeni:
1. da posojilojemalec razpolaga z manjšim posojilom, kot mu je odobreno in
2. da je obrestna mera višja od deklarirane, ker se depozit obrestuje po nižji obrestni meri kot posojilo.

Na osnovi tega bi lahko sklepali, da je cilj posojila s takimi pogoji samo dvig obrestne mere.

V programu Cena Kapitala samo vnesemo ustrezne podatke in pritisnemo na gumb IZRAČUN.

ODGOVOR: Efektivna obrestna mera (EOM) posojila je 7.912 % letno.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

5. PRIMERI IZRAČUNOV EFEKTIVNE OBRESTNE MERE (EOM) DOLGOROČNEGA POSOJILA

  1. Primer cena dolgoročnega posojila z bančno garancijo
  2. Primer cena dolgoročnega posojila z depozitom
  3. Primer izračuna diskonta dolgoročnega posojila
  4. Primer cena dolgoročnega posojila - z moratorijem, znana je višine anuitete
Primer cena dolgoročnega posojila s stroški evidence