AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer cena dolgoročnega posojila z bančno garancijo

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: EFEKTIVNA OBRESTNA MERA (EOM) DOLGOROČNEGA POSOJILA

Primer cena dolgoročnega posojila z bančno garancijo

VPRAŠANJE: Kakšna je efektivna obrestna mera (EOM) posojila v znesku 100.000.000,00 SIT, ki ga najamemo 01.01.1999, odplačevanje se začne po 1 letu moratorija, interkalarne obresti se kapitalizirajo. Odplačilo v 60 enakih razdolžninah, mesečno. Obračun obresti je konformen. Obrestna mera je 6 % letno, bančna garancija 0.3 % tromesečno od ostanka dolga, provizija 0,5 % enkratno, stroški odobritve 100.000,00 SIT.

POT: GLAVNI MENU >> CENA POSOJILA >> CENA DOLGOROČNEGA POSOJILA >> >> CENA DOLGOROČNEGA POSOJILA Z BANČNO GARANCIJOPOSTOPEK: Če bi izračunali efektivno obrestno mero ročno ali s pomočjo preglednice, bi bil postopek relativno zamuden. Potrebno je namreč izdelati denarni tok, ki vključuje vse poslovne dogodke (plačila anuitet po amortizacijskem načrtu, mesečna plačila bančne garancije od osnove, ki se spreminja) in vračilo posojila. V programu podatke le vnesemo v ustrezna polja in pritisnemo gumb IZRAČUN.

ODGOVOR: Efektivna obrestna mera (EOM) za to posojilo znaša 7.507 % letno.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

5. PRIMERI IZRAČUNOV EFEKTIVNE OBRESTNE MERE (EOM) DOLGOROČNEGA POSOJILA

  1. Primer cena dolgoročnega posojila z bančno garancijo
  2. Primer cena dolgoročnega posojila z depozitom
  3. Primer izračuna diskonta dolgoročnega posojila
  4. Primer cena dolgoročnega posojila - z moratorijem, znana je višine anuitete
Primer cena dolgoročnega posojila s stroški evidence