AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer analize donosnosti finančne naložbe pri nominalni obrestni meri

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: FINANČNE NALOŽBE IN DONOSI

Primer analize donosnosti finančne naložbe pri nominalni obrestni meri

VPRAŠANJE: Kakšno donosnost, izraženo kot TOM + r, smo dosegli pri depozitu v znesku 1.000.000 SIT, ki smo ga za tri mesece, od 15.05.2001 do 15.08.2001 vezali pri banki po 4 % nominalni obrestni meri in kolikšna je dosežena realna obrestna mera?

POT: GLAVNI MENU >> OBRESTI >> EVIDENCA POSOJILA

Primer analize donosnosti finančne naložbe pri nominalni obrestni meri

POSTOPEK: Zaradi spreminjajoče mesečne inflacije je ročno računanje realne obrestne mere dokaj zamudno. Nominalni donos je namreč potrebno zmanjšati za učinke inflacije, ki se merijo z mesečnimi indeksi življenskih stroškov. Če naveden depozit vodimo v oknu EVIDENCA POSOJILA (GLAVNI MENU >> OBRESTI), potem je potrebno le pritisniti na gumb ANALIZA. Program izračuna nominalni znesek obresti, inflacijo v navedenem obdobju, znesek realnih obresti in realno obrestno mero.ODGOVOR: Realna obrestna mera, pri čemer smo za merilo inflacije uporabili podatke o rasti življenskih stroškov v navedenem obdobju, je torej – 0,7737 % letno. S tem, ko smo deponirali sredstva po 4 % nominalni obrestni meri, smo izgubili vrednost 1.955.76 SIT ali 0,195 % od vrednosti deponiranih sredstev.


Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

8. PRIMERI S PODROČJA FINANČNIH NALOŽB IN DONOSOV

  1. Primer izračuna neto sed.vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na koncu obdobja
  2. Primer izračuna neto sed.vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na začetku obdobja
  3. Kako preračunati donos v danem št. dni na letni donos?
  4. Primer ocene donosnosti naložbe pri nominalni obrestni meri
  5. Primer analize donosnosti naložbe pri nominalni obrestni meri
  6. Primer evidence vrednostnih papirjev
  7. Primer izračuna donosa vrednostnih papirjev (nadaljevanje zgleda št.: 8.6)