AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer izračuna neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na koncu obdobja

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: FINANČNE NALOŽBE IN DONOSI

Primer izračuna neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na koncu obdobja

VPRAŠANJE: Kakšna je interna stopnja donosa pri naložbi v stanovanje, ki stane 140.000,00 €, če ga 10 let oddajamo z mesečno najemnino 650 €, ki se plača konec vsakega meseca? Tržno vrednost stanovanja po 10 letih ocenjujemo na 150.000,00 €.

Kolikšna je neto sedanja vrednost naložbe, če upoštevamo 6 % diskontno stopnjo?

POT: GLAVNI MENU >> METODE >> NETO SEDANJA VREDNOST

Primer izračuna neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na koncu obdobja

POSTOPEK: Za izračun neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosa moramo definirati gotovinski tok. Na začetku obdobja je odliv (odlivi se lahko pojavljajo v celotnem obdobju npr. za izdatke investicijskega vzdrževanja ipd.), nato pa slede prilivi. Rezidualna vrednost naložbenega projekta je tržna vrednost in v nekaterih primerih nima nikakršne zveze s knjigovodsko vrednostjo.

Izberemo okno in vnesemo podatke. Skupno število prilivov je 120, število prilivov v letu pa 12 (mesečni prilivi). Če bi bil gotovinski tok neenakomeren ali če bi želeli vnesti npr. dodatne izdatke za vzdrževanje stanovanja, ga popravimo tako, da pritisnemo gumb PREGLED IN POPRAVLJANJE FIN. TOKA in podatke popravimo za vsak mesec posebej ali za določeno število mesecev istočasno. Če bi v 36 mesecu načrtovali izdatek 10.000,00 € za popravilo strehe, bi vpisali neto priliv v znesku -9.350,00 € (+650,00 – 10.000,00 €).ODGOVOR: Neto sedanja vrednost je pri 6 % diskontni stopnji je pozitivna in znaša 2.730 €. Investicija torej izpolnjuje kriterij, ki smo si ga zastavili. Interna stopnja donosa je 6.27 %.


Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

8. PRIMERI S PODROČJA FINANČNIH NALOŽB IN DONOSOV

  1. Primer izračuna neto sed.vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na koncu obdobja
  2. Primer izračuna neto sed.vrednosti in interne stopnje donosa, če so plačila na začetku obdobja
  3. Kako preračunati donos v danem št. dni na letni donos?
  4. Primer ocene donosnosti naložbe pri nominalni obrestni meri
  5. Primer analize donosnosti naložbe pri nominalni obrestni meri
  6. Primer evidence vrednostnih papirjev
  7. Primer izračuna donosa vrednostnih papirjev (nadaljevanje zgleda št.: 8.6)