AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer izračuna diskonta dolgoročnega posojila

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: OBRAČUNI OBRESTI IN EVIDENCA POSOJIL

Avtomatski izračun obresti z EURIBOR-jem - likvidacija obračunov obresti


Kako obračunati obresti za obdobje od 15.05.2010 do 15.08.2010, če je s pogodbo določena obrestna mera v višini enomesečni euribor povečana za 2% obrestno maržo?

POSTOPEK: Nov modul pri verziji Cena kapitala 7.6 omogoča avtomatski obračun obresti z euriborjem.

Preden se lotite obračuna obresti, je potrebno preveriti pogoje iz posojilne pogodbe. Banke imajo različne načine obračuna obresti:

a.) Npr. v NLB d.d. bi obračunali obresti z euriborjem, ki se uporablja na dan 15.5. do 15.6. in nato od 15.6. z euriborjem, ki se uporablja na dan 15.6. do 15.7. itd.

b.) V Poštni banki bi uporabili euribor, ki se uporablja 15.5. in bi s to obrestno mero obračunali obresti do 1.6., nato pa mesečno spreminjali euribor vsakega prvega v mesecu. Na ta način obračunavajo obresti tudi v večini bank avstrijskega izvora.

c.) Tretjo možnost uporabljajo v Volksbank, kjer bi obračunali obresti od 15.5. do 1.6. po obrestni meri, ki se uporablja 1.5., ter nato mesečno spreminjali obrestno mero vsakega prvega v mesecu.

Praviloma v vseh bankah uporabljajo euribor, ki je objavljen 2 delovna dneva pred datumom uporabe. Tako bi za kredit, ki je odobren 15.5. 2010, v NLB uporabili obrestno mero, ki je bila objavljena na dan 13.5.2010.

Upoštevati je potrebno tudi, ali se upošteva v imenovalcu koledarsko število dni (365 oziroma 366) ali idealno (360 dni), kar je prav tako določeno v pogodbi. V našem primeru bomo obračunali obresti na način, ki je opredeljen v točki a in s 360 dnevi v imenovalcu.

POT: GLAVNO OKNO >> OBRESTI >> EVIDENCA POSOJIL V EUR >> ZAPISI >> NOV ZAPIS

Vnesemo podatke o upniku, dolžniku, znesku kredita, začetni in končni datum kredita, številko pogodbe, obrestno maržo (v polju obrestna mera) in izberemo način izpisa EURIBOR.


Ko smo vnesli podatke o kreditu, moramo vnesti še podatke o načinu obrestovanja. To storimo s klikom na gumb »Komentar kred. pogoji«.


V polje "Tip" vnesemo podatke o časovnem načinu obračunavanja obresti (mesečni, tromesečni, polletni ali letni).

V polje »Način uporabe« izberemo način obračunavanja obresti – 1, 2, 3, 4 (poleg vsakega načina obračunavanja je podrobna obrazložitev). V našemu primeru je to 1.

Nato vnesemo še število dni v imenovalcu (360 ali 365). V našem primeru je to 360 dni.

Druga možnost je, da način uporabe izberemo glede na banko upnico. To storimo s klikom na spodnji gumb »Določi način obračuna EURIBOR po banki« in izberemo ustrezno banko:


Zaprite okno z gumbom "Izhod". Pritisnite gumb »H. Izpis obračuna«, s katerim naredimo izračun.

Do pomoči v programu Cena kapitala lahko dostopate tudi s tipko F1.Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

5. PRIMERI IZRAČUNOV EFEKTIVNE OBRESTNE MERE (EOM) DOLGOROČNEGA POSOJILA

  1. Primer cena dolgoročnega posojila z bančno garancijo
  2. Primer cena dolgoročnega posojila z depozitom
  3. Primer izračuna diskonta dolgoročnega posojila
  4. Primer cena dolgoročnega posojila - z moratorijem, znana je višine anuitete
Primer cena dolgoročnega posojila s stroški evidence