AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer izračuna cassa sconta, če kupci zamujajo, a ne plačujejo zamudnih obresti

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: PLAČILNI POGOJI

Primer izračuna cassa sconta, če kupci zamujajo, vendar plačujejo zamudne obresti

VPRAŠANJE: Efektivna obrestna mera za najeta posojila je 13,5 % letno. Pogodbeni rok pri terjatvah do kupcev je 30 dni. Ali se nam splača odobriti kupcem 1 % cassa sconta za plačilo v 10 dneh, če kupci zamujajo s plačilo v povprečju 30 dni, vendar za zamudo plačujejo zamudne obresti, ki znašajo 15,5 % letno?

POT: GLAVNI MENU >> CENA POSOJILA >> CENA KRATKOROČNEGA POSOJILA >> >> CENA CASSA SCONTA II

Primer izračuna cassa sconta, če kupci zamujajo, vendar plačujejo zamudne obresti

POSTOPEK: Odstotek cassa sconta je potrebno preračunati v efektivno obrestno mero, ki jo bomo primerjali s ceno alternativnih virov financiranja, torej najetega posojila ali donosa od sredstev, če bomo tako pridobljena sredstva naložili. Če je cena cassa sconta, izražena z efektivno obrestno mero višja od alternativnih virov sredstev, potem se pri ostalih nespremenjenih okoliščinah ne izplača kupcem ponujati cassa sconto. Če pa je nižja, potem se izplača.

Koliko nas stane financiranje, če odobrimo kupcu cassa sconto, in kako pridemo do tega, je opisano v primeru 6.2., v katerem smo ugotavljali ceno cassa sconta v višini 1 % za obdobje 50 dni. Cena cassa sconta izražena v obrestni meri je bila 7.613 % letno.

Koliko pa nas stane financiranje, če kupcu ne odobrimo cassa sconta, moramo izračunati tako, da celotno obdobje razdelimo na dva dela. V prvih 20 dneh nas stane financiranje 13.5 % letno, kolikor stane uporaba posojila. V naslednjih 30 dneh pa nas financiranje prav tako stane 13,5 % letno, vednar imamo od zamude plačila donos v višini zamudne obrestne mere v višini 15.5 % letno.

ODGOVOR: Če kupci zamujajo v povprečju 30 dni, vendar plačujejo zamudne obresti za čas zamude, potem je najem posojila po 13.5 % smotrn. Ker kupci za čas zamude plačujejo 15.5 % letne obresti, je skupna cena financiranja brez cassa sconta 4,149 % letno. Cena cassa sconta pa znaša 7.613 % letno in je dražja od alternativnega vira financiranja.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

6. PRIMERI IZRAČUNOV PLAČILNIH POGOJEV

 1. Primer odobritve cassa sconta, če kupci plačujejo v pogodbenem roku
 2. Primer odobritve cena cassa sconta, če kupci zamujajo, a ne plačujejo zamudnih obresti
 3. Primer odobritve cena cassa sconta, če kupci zamujajo, vendar plačujejo zamudne obresti
 4. Primer odobritve cena cassa sconta, če kupci zamujajo s plačilom, plačajo 50 % zamudnih obresti
 5. Kako obračunati cassa sconto, ki je določen z obrestno mero?
 6. Kako obračunati cassa sconto ob spremembi plačilnih pogojev?
 7. Primer za diskont terjatev
 8. Primer cena plačila s kreditno kartico - individualni pristop
 9. Primer cena plačila s kreditno kartico - splošni pristop
 10. Primer če dobavitelj ponuja cassa sconto
 11. Cassa sconto ali daljši plačilni rok?
 12. Primerjava takojšnjega plačila in plačila na obroke
 13. Primer plačila vnaprej - kakšna je cena blaga na dan prevzema