AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Obresti

Program Obresti - Cena kapitala

je orodje, ki omogoča obračune obresti na vse znane načine, amortizacijske načrte in še marsikaj.

Program vključuje

 • Obračune obresti
 • Amortizacijske načrte
 • Evidenco posojil za neomejeno št. upnikov in dolžnikov
 • Povezavo med evidenco posojil in amortizacijskimi načrti
 • Vse potrebne baze podatkov

Program Obresti omogoča obračune obresti na vse znane načine:

 • Obračun obresti - navadno (360 ali 365/366 dni) ali konformno,
 • Obračun zamudnih obresti konformno, navadno ali kombinirano - do 28. 6. 2003 konformno, od tedaj dalje linearno,
 • Obračun obresti s temeljno obrestno mero (TOM),
 • Obračun obresti z indeksom cen na drobno iz preteklega meseca,
 • Obračun obresti z indeksom življenjskih stroškov,
 • Obračun obresti z vrsto spremenljivih obrestnih mer konformno ali linearno,
 • Avtomatična uporaba izbranega euriborja + obrestna marža
 • NOVO !!! Obračuni po davčno priznani obresti meri - avtomatična določitev davčno priznane obrestne mere

Program omogoča izdelavo vseh vrst amortizacijskih načrtov:

 • Enake anuitete (relativno, konformno)
 • Enake razdolžnine (relativno, konformno)
 • Leasing z odkupno vrednostjo (relativno, komnformno)
 • Število dni v imenovalcu (360 ali 365/366)
 • Moratorij (ali brez moratorija)
 • Pripis obresti glavnici (da ali ne)

Program vsebuje naslednje baze podatkov (od leta 1991 do dneva nakupa)

 • temeljna obrestna mera (letna in mesečna) (TOM);
 • zamudne obresti;
 • indeks rasti življenskih stroškov;
 • indeks cen na drobno iz preteklega meseca (R) do 2006;
 • davčno priznane obrestne mere (povprečne medbančne obrestne mere) od 1993;
 • EURIBOR (1,3,6,12 mesečni)
 • LIBOR (3,6,12 mesečni) za: USD, CHF, GBP, YPN;
 • tečaji Banke Slovenije od 1991 do 2006;
 • tečaji Evropske centralne banke od 1999 dalje;

 • Baze podatkov se dnevno osvežujejo.

Tehnična podpora je brezplačna. Nudimo vam brezplačno telefonsko podporo na 01/515 31 93 in podporo preko elektronske pošte.

Na vašo željo pridemo tudi na sedež vašega podjetja in vam rešimo morebiten problem. Podpora na teren se obračuna po veljavnem ceniku.

Instalacija programa Obresti - Cena kapitala verzija 8.2

Obresti - Cena kapitala 8.2