AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Višina tedenske obrestne mere

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: OBRESTNE MERE

Višina tedenske obrestne mere

VPRAŠANJE: Koliko znaša letna obrestna mera, če moramo za posojilo plačati 1 % obresti tedensko?

POT: GLAVNI MENU >> CENA POSOJIL >> OBRESTNE MERE >> >> IZRAČUN SKUPNE (NOMINALNE) OBRESTNE MERE

Višina tedenske obrestne mere

POSTOPEK:Teden ima 7 dni, zato moramo tedenski obrestovalni faktor (1.01) koreniti s 7, da dobimo dnevni obrestovalni faktor. Tega nato potenciramo s številom dni v letu.

V programu Cena kapitala pa enostavno v polje ŠTEVILO DNI V REVALORIZACIJSKEM OBDOBJU vpišemo 7, kajti revalorizacijsko obdobje je en teden, v polje REVALORIZACIJSKA OBRESTNA MERA pa 1.

ODGOVOR: Tedenska obrestna mera v višini 1 % je enaka letni obrestni meri 68.0075 %.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

1. PRIMERI IZRAČUNOV OBRESTNIH MER

 1. Primer izračuna efektivne obrestne mere v 3 korakih
 2. Primer izračuna skupne obrestne mere
 3. Primer izračuna mesečne obrestne mere iz letne obrestne mere
 4. Primer izračuna letne obrestne mere iz mesečne obrestne mere
 5. Primer izračuna letne obresne mere iz tedenske obrestne mere
 6. Primer izračuna realne obrestne mere iz skupne nominalne obrestne mere
 7. Primer izračuna dekurzivne obrestne mere iz anticipativne obrestne mere I
 8. Primer izračuna dekurzivne obrestne mere iz anticipativne obrestne mere II
 9. Primer izračuna konformne obrestne mere iz linearne obrestne mere I
 10. Primer izračuna konformne obrestne mere iz linearne obrestne mere II
 11. Primer izračuna nominalne obrestne mere pri inflaciji in zahtevanem donosu
 12. Primer izračuna letne inflacijske stopnje iz povprečne mesečne
 13. Primer izračuna obresti s spremenljivo obrestno mero (EURIBOR)