AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer izračuna cassa sconta, če kupci zamujajo, a ne plačujejo zamudnih obresti

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: PLAČILNI POGOJI

Primer izračuna cassa sconta, če kupci zamujajo, a ne plačujejo zamudnih obresti

VPRAŠANJE: Efektivna obrestna mera za najeta posojila je 13,5 % letno. Pogodbeni rok pri terjatvah do kupcev je 30 dni. Ali se nam splača odobriti kupcem 1 % cassa sconta za plačilo v 10 dneh, če kupci zamujajo v povprečju 30 dni in ne plačujejo zamudnih obresti?

POT: GLAVNI MENU >> CENA POSOJILA >> CENA KRATKOROČNEGA POSOJILA >> >> CENA CASSA SCONTA II

Primer izračuna cassa sconta, če kupci zamujajo, a ne plačujejo zamudnih obresti

POSTOPEK: Če kupci ne plačujejo zamudnih obresti, je potrebno upoštevati obdobje od dneva plačila do dneva pričakovanega plačila, torej tudi čas zamude, torej skupaj 50 dni. Obrestna mera za čas zamude je torej enaka 0.

ODGOVOR: Cena cassa sconta znaša 7.634 %, kar je manj kot alternativna (npr. bančna) obrestna mera, ki znaša 13.5 % letno. Torej je smotrno odobriti kupcu, ki zamuja v povprečju 30 dni cassa sconto v višini 1 % od fakturne vrednosti za plačilo v 10 dneh po izstavitvi računa.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

6. PRIMERI IZRAČUNOV PLAČILNIH POGOJEV

 1. Primer odobritve cassa sconta, če kupci plačujejo v pogodbenem roku
 2. Primer odobritve cena cassa sconta, če kupci zamujajo, a ne plačujejo zamudnih obresti
 3. Primer odobritve cena cassa sconta, če kupci zamujajo, vendar plačujejo zamudne obresti
 4. Primer odobritve cena cassa sconta, če kupci zamujajo s plačilom, plačajo 50 % zamudnih obresti
 5. Kako obračunati cassa sconto, ki je določen z obrestno mero?
 6. Kako obračunati cassa sconto ob spremembi plačilnih pogojev?
 7. Primer za diskont terjatev
 8. Primer cena plačila s kreditno kartico - individualni pristop
 9. Primer cena plačila s kreditno kartico - splošni pristop
 10. Primer če dobavitelj ponuja cassa sconto
 11. Cassa sconto ali daljši plačilni rok?
 12. Primerjava takojšnjega plačila in plačila na obroke
 13. Primer plačila vnaprej - kakšna je cena blaga na dan prevzema