AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Pravnik

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

Pravnik

Programsko orodje za upravljanje terjatev in učinkovito izterjavo terjatev. Pravnik na uporabniku prijazen način omogoča učinkovito upravljanje s terjatvami, popoln pregled nad stanjem izterjave v podjetju, učinkovito in dosledno komunikacijo z dolžniki ter status in sledljivost zadev.

Program Pravnik omogoča:

 • učinkovito, izterjavi prilagojeno evidenco terjatev;
 • enostaven in hiter izračun stanja dolga za posameznega dolžnika ali za vse (izbrane) dolžnike vključno z zamudnimi ali pogodenimi obrestmi do tega dne z ustreznimi izpisi;
 • avtomatičen izpis opominov za vse ali samo izbrane terjatve (s položnicami /ali brez )in z avtomatično obračunanimi obrestmi do določenega datuma in stroški opominjanja /ali brez;
 • avtomatičen vnos stroškov za opominjanje v bazo terjatev in avtomatično beleženje datuma opomina v opomnik;
 • individualno pisanje dopisov ali pisanje dopisov z vnaprej predvideno vsebino;
 • izpis pogodb za morebitne dogovore o poplačilu;
 • sledenje zadevam (datumi, sodišča, opravilne številke, opomini); baza sodišč je v programu;
 • individualen obračun obresti z možnim pripisom v bazo podatkov.

Lastnosti programa:

 • izjemno hiter vnos podatkov (z bližnjicami, ki omogočajo ponavljanje podatkov o upniku, statusu, sodišču, načinu obrestovanja seveda vpisom nove št. Zadeve);
 • obrestnih mer ni potrebno ročno vnašati, saj program vključuje baze podatkov za zamudne obresti, TOM, indeks cen življenskih potrebščin; ki se jih mesečno ažurira;
 • shranjevanje vseh elektronskih dokumentov v mape, ki se kreirajo v programu za vsako zadevo;
 • avtomatični (pri izpisu opominov vpis datuma opomina) ali ročni vnos zabeležk pri izterjavi;
 • vrste praktičnih izpisov (sintetičnih in analitičnih);
 • avtomatično beleženje datuma potrebne aktivnosti pri izpisu opominov;
 • knjiženje delnega plačila dolga, kjer se avtomatično najprej poravna stroške postopka, nato obresti in šele nato glavnico;
 • kategoriziranje dolžnikov po izbranih kriterijih (npr. Opominjano, toženo ....);
 • avtomatsko arhiviranje dokumentova (obračunov obresti, dopisov, pogodb) v htm formatu in enostaven dostop do njih;
 • vrsta drugih lastnosti, ki omogočijo učinkovito izterjavo;