AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer odplačila po amortizacijskem načrtu - stanje dolga na določen dan

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: AMORTIZACIJSKI NAČRT

Primer odplačila po amortizacijskem načrtu - stanje dolga na določen dan

VPRAŠANJE: Podjetje Mobi d.o.o. je 20.8.2008 najelo posojilo v znesku 50.000,00 EUR z letno obrestno mero 7,5 %. Odplačilo obroka je v 24 enakih anuitetah. Pri plačilih anuitet predpostavljamo, da so bile plačane v skladu z amortizacijskim načrtom. Upoštevamo, da se obresti obračunavajo relativno, po klasični metodi, pri kateri se upošteva 360 dni v imenovalcu. Zaradi povečanja naročil v zadnjem obdobje in s tem višjih prihodkov želi podjetje predčasno odplačati posojilo.
Koliko znaša dolg podjetja Mobi d.o.o., če bi posojilo odplačalo 15.02.2009?

POT: 1. GLAVNI MENU >> AMORTIZACIJSKI NAČRTI >> >> AMORTIZACIJSKI NAČRTI V EUR

POSTOPEK: 1. Najprej izdelamo amortizacijski načrt, da bomo ugotovili koliko znaša dolg na dan 20.01.2009.
V programu Cena Kapitala amortizaciski načrt izdelamo tako, da odpremo okno "Amortizacijski načrti v EUR", izberemo Nov zapis, vnesemo navedene podatke in kliknemo na gumb Izdelava amortizacijskega načrta.


Iz izdelanega amortizacijskega načrta je razvidno, da dolg podjetja Mobi d.o.o. na dan 20.01.2009 znaša 40.190,75 EUR.


Vendar podjetje Mobi d.o.o. želi odplačati posojilo 15.02.2009, zato moramo vrednosti posojila na dan 20.1.2009 (40.190,75 EUR) prišteti še obresti do 15.02.2009.

POT: 2. GLAVNI MENU >> OBRESTI >> EVIDENCA POSOJIL >> >> EVIDENCA POSOJIL V EUR

POSTOPEK: 2. V oknu EVIDENCA KRATKOROČNIH POSOJIL obračunamo obresti od 20.01.2009 do 15.02.2009. Stanje (vrednost posojila) na dan 20.01.2009 naobrestovano do 15.02.2009 je znesek, ki ga Mobi d.o.o. dolguje banki (upniku).


Najprej v oknu "Evidenca posojil v EUR" v tabeli na desni strani izberemo številko pogodbe (v našem primeru je št. pogodbe 8). Nato kliknemo na gumb Avtom. izpis obračuna. Odpre se nam okno, v katerega vpišemo začetni in končni datum obračuna ter na koga naj se nanaša izpis obračunov obresti. V našem primeru izberemo izpis za dolžnika MOBI d.o.o., za začetni dan obračunov izberemo 20.01.2009, za končuni datum pa 15.02.2009. Po pritisku na gumb OK se nam odpre evidenca vseh zapisov v izbranem obdobju za določenega dolžnika (MOBI d.o.o.). Med navedenimi posojili izberemo zapis (št.pogodbe) in kliknemo na gumb Tisk. Program nam bo avtomatično izpisal obračun obresti.ODGOVOR: Če bi podjetje odplačalo posojilo 15.02.2009, bi dolg znašal 40.461,58 EUR( glavnica v znesku 40.190,75 EUR + obresti v znesku 270,83 EUR).

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

3. PRIMERI IZDELAVE AMORTIZACIJSKIH NAČRTOV

  1. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake anuitete (brez moratorija)
  2. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake razdolžnine (brez moratorija)
  3. Primer izdelave amortizacijskega načrta - enake razdolžnine(z moratorijem)
  4. Primer izdelave amortizacijskega načrta s predvideno temeljno obrestno mero
  5. Primer odplačila po amort. načrtu - stanje dolga na določen dan
  6. Primer odplačila po amort. načrtu - stanje dolga na določen dan (uporaba TOM)
  7. Primer izračuna obroka pri leasingu pri vnaprej določeni odkupni vrednosti