AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer cena dolgoročnega posojila - moratorij znana višina anuitete

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: EFEKTIVNA OBRESTNA MERA (EOM) DOLGOROČNEGA POSOJILA

Primer cena dolgoročnega posojila - moratorij znana višina anuitete

VPRAŠANJE: Kakšna je efektivna obrestna mera (EOM) posojila v znesku 980.000,00 $, če je moratorij 5 let, nato pa ga odplačujemo 15 let po 132.000,00 $ letno konec vsakega leta?

POT: GLAVNI MENU >> METODE >> NETO SEDANJA VREDNOSTPOSTOPEK: Ker nimamo okna, ki bi ustrezal prav tej obliki posojila, izberemo okno NETO SEDANJA VREDNOST (GLAVNI MENU >> METODE), pritisnemu gumb VNOS PODATKOV in vnesemo podatke.

Posojilo vnesemo kot izdatek, odplačila pa kot priliv za 20 let. Nato pritisnemu gumb PREGLED IN POPRAVLJANJE FINANČNEGA TOKA in za prvih 5 let prilive spremenimo, tako, da znašajo 0. Pri tem je pomembno vedeti, da je pomeni 5 let moratorija plačilo šele na koncu 6. leta (plačilo prve anuitete brez moratorija je na koncu bi bilo na koncu 1. leta.). Diskontna stopnja je nepomembna in je vseeno, kakšno vnesemo.

ODGOVOR: Interna stopnja donosa je rezultat, ki ga iščemo. Interna stopnja donosa je 5.8 % in to je tudi obrestna mera posojila.

Nazaj na vse zglede

Oglejte si še:

5. PRIMERI IZRAČUNOV EFEKTIVNE OBRESTNE MERE (EOM) DOLGOROČNEGA POSOJILA

  1. Primer cena dolgoročnega posojila z bančno garancijo
  2. Primer cena dolgoročnega posojila z depozitom
  3. Primer izračuna diskonta dolgoročnega posojila
  4. Primer cena dolgoročnega posojila - z moratorijem, znana je višine anuitete
Primer cena dolgoročnega posojila s stroški evidence