AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Zgledi > Primer izračuna diskonta dolgoročnega posojila

Izjave strank

“Dobra novica. Dobil sem subvencijo izmed 234 prijavljenih podjetij. Hvala za pomoč."
Bojan Bertoncelj,
BOBER-EN d.o.o.

PODROČJE: OBRAČUNI OBRESTI IN EVIDENCA POSOJIL

Kako avtomatično vnašamo davčno priznano obrestno mero

Ko vnašate podatke za novo pogodbo (obračun), je pomembno:
  • da v polje "Začetni datum" vpišete datum nakazila"
  • da v polje "Končni datum" vpišete datum zapadlosti posojila (pri obračunih lahko to spreminjate)
  • da v polju STATUS izberete vrednost "Povezana oseba".
Ko bo kurzor na polju OBRESTNA MERA, vas bo program vprašal, ali želite avtomatični vnos davčno priznane obrestne mere.Odprlo se bo okno za določitev davčno priznane obrestne mere (Odpre se tudi z dvojnim levim klikom na v polju za obrestno mero). Če je datum odobritve posojila enak datumu prvega nakazila, potem bo program sam poiskal ustrezen variabilni del obrestne mere. V nasprotnem primeru je potrebno pritisniti gumb "Datum odobritve ni enak datumu prvega nakazila" in vpisati ustrezen datum odobritve posojila. Program bo poiskal ustrezno obrestno mero.

Dodatek na ročnost bo program poiskal glede na obdobje med datumom odobritve in datumom zapadlosti.

Dodatek na kreditno oceno lahko spreminjate glede na bonitetno oceno kreditojemalca.Če kliknete na gumb "Uporaba povprečne obrestne mere", lahko vpišete obdobje obračuna in program vam bo izračunal alternativno možnost, pri kateri lahko uporabljate povprečje davčno priznanih obrestnih mer. Če se pogodbena obrestna mera razlikuje od davčno priznane, izključite kontrolno točko zgoraj in vpišete pogodbeno obrestno mero.

S pritiskom na gumb "Uporabi obrestni meri" program zabeleži pogodbeno in davčno priznano obrestno mero v evidenco posojil.Izberemo še vrsto izpisa in obračunamo obresti. Izdelati je potrebno 2 obračuna. Enega po davčno priznani obrestni meri in drugega po pogodbeni obrestni meri (razen seveda, če ni pogodbena obrestna mera enaka davčno priznani obrestni meri.

Za izdelavo in izpis obračuna po davčno priznani obrestni meri pritisnemo gumb "H - Izpis obračuna" in v polju "Izpis obresti po DPOM" izberemo vrednost "DA".Za izdelavo in izpis obračuna po pogodbeni obrestni meri ponovno pritisnemo gumb "H - Izpis obračuna" in v polju "Izpis obresti po DPOM" izberemo vrednost "NE".

Ugotavljanje razlike med pogodbenimi in davčno priznanimi obrestmi

Pri vsakem izpisu obresti se podatki o tem zabeležijo v dnevniku obračunanih obresti, ki je dosegljiv iz menuja. V polju "DPOM" se zabeleži, če so obresti obračunane po davčno priznani obrestni meri (vrednost je DA) ali po pogodbeni obrestni meri (vrednost je NE).Če želimo izpis razlike med pogodbenimi obrestmi in davčno priznanimi obrestmi, pritisnemo gumb "TISK PO DPOM" in odpre se okno, v katerega vpišemo obdobje obračuna in šifro upnika (POLJE IZSTAVI) ali dožnika dolžnik (polje PREJME) ter izpišemo dnevnik obračunov obresti.V izpisu so obresti po davčno priznani obrestni meri prikazane rdeče z negativnim predznakom, obresti po pogodbeni obrestni meri pa črno. Spodaj je razlika za posamezen obračun in za upnika ali dolžnika.

Nazaj na vse zglede