AKC d.o.o.
AKC d.o.o.
Domov > Elaborat > Reference

Mnenja in izkušnje občinskih uporabnikov programa Elaborat

Občina Vrhnika

Program za navedene potrebe uporabljamo že od leta 2003, z vsemi vmesnimi nadgradnjami in izboljšavami. Najbolj se nam zdi uporaben t.i. hitri izračun za izdelavo finančne in ekonomske analize. Besedila in celotni dokument nato dokončamo s programom Word. Kombinacija se je izkazala, kot zelo primerna, sploh v začetku uporabe, pri nižji verziji programa, saj se je dalo bistveno bolje oblikovati besedila preglednice in sploh celotni dokument, kot s programom Elaborat. Danes pa je to bolj stvar navade, kot pa pomanjkljivosti programa Elaborat. Lahko rečemo, da je upraba navedenega programa bistveno skrajšala sicernšni čas izdelave dokumenta tako, da smo lahko več časa porabili za zahtevano medsebojno usklajenost dokumentov, dosegali hitreje višjo fazo znanega kaj želimo, proučili razpisne pogoje in s tem povezanega izbora koncepta priprave investicijskega dokumenta

Skratka, program Elaborat po naših izkušnjah predstavlja primer dobre prakse uporabe tovrstnih programo za omenjene dokumente. Poudariti pa je potrebno tudi angažiranost oz. potrebno pomoč, ki jo nudi podjetje AKC d.o.o. v samem začetku uporabe, pa tudi kasneje. Velikokrat se je namreč zgodilo,da programa nismo uporabljali dlje časa ali za nizke vrednosti projekta ni bilo potrebno izdelati finančne in ekonomske analize. Pri naslednji uporabi pa se pojavi še neka specifika, ki jo je dobro predhodno predebatirati in nato izbrati koncept prikaza projekta. Vse to in še več smo lahko s ponudnikom programske opreme vedno hitro uskladili, kar nam je bilo v veliko pomoč.
Janko Skodlar, podžupan, Občina Vrhnika

Občina Beltinci

Prvi začetki dela s programom Elaborat so se zdeli izjemno zapleteni in naporni. Ker pa je bilo nujno izdelati kar tri Analize stroškov in koristi za diipe in po predstojnikovem navodilu, da smo se za nakup programa odločili ravno zaradi minimiziranja stroškov tovrstne zunanje pomoči, je bilo potebno nadaljevati.

V veliko pomoč ob tem mi je bil Prikaz uporabe programa Elaborat za občine, ki je objavljen na spletni strani podjetja AKC. Ob dodatni telefonski pomoči osebe iz podjetja AKC mi je uspelo svojo prvo izdelavo Analize stroškov in koristi le pripeljati do konca.

Ob izdelavi druge je bil potreben le še en telefonski klic, po izdelani tretji Analizi stroškov in koristi pa me je oseba iz podjetja AKC po določenem času poklicala, kako napreduje delo in moj odgovor je bil »Ah, že zdavnaj sem končala«. Zdaj mi je le še žal, da nisem programa že prej začela uporabljati, odločila pa sem se tudi za popolno izdelavo diip-ov in ip-jev v okviru tega programa, saj je delo z njim, ko ga enkrat usvojiš, zares enostavno. Priporočam.
Aleksandra Mesarič, Občina Beltinci

Občina Borovnica

Program Elaborat uporabljam za izdelavo DIIP-ov. Postopek izračuna finančne in ekonomske donosnosti naložbe je s programom Elaborat zelo hiter. Časovno gledano veliko več časa porabimo za tekstualni del DIIP-a, ki pa se ga ne da skrajšat z nobenim programom. Tekstualni del je pač treba natipkat v vsakem primeru. Pohvale gredo tudi g. Klepcu, saj je vedno pripravljen ponuditi pomoč, tako o programu, kot tudi o samih pravilih za izdelavo DIIP-ov. Program je z vidika današnjega uporabnika računalnikov mogoče malo manj fleksibilen, glede samega vnosa podatkov in grafične obdelave končnega izdelka. Glede na to, da je primarni namen programa hiter in pravilen izračun ekonomike investicije, priporočam uporabo programa!
Marko Brundula, Občina Borovnica

Občina Litija

Občina Litija je program Elaborat kupila pred približno letom dni. Dolgo ga nismo uporabljali, ker ga kljub temu, da smo se trije sodelavci udeležili tečaja na podjetju AKC, nismo znali uporabljati.

V mesecu novembru smo si vzeli čas in ob izdatni pomoči g. Antona Klepca iz podjetja AKC izdelali prvi DIIP, za katerega smo potrebovali kar precej časa. Ko smo program bolje spoznali, smo z njim hitro izdelali še štiri druge DIIP-e. Zdaj čakamo na podatke, ki jih potrebujemo za izdelavo ostalih DIIP-ov za potrebe Občine Litija.

Za izdelavo investicijske dokumentacije je potrebnega veliko znanja, vendar imamo na naši občini ekipo, ki se ukvarja z njeno izdelavo za vsa področja občinske uprave, zato stvari potekajo bistveno lažje kot če bi moral DIIP-e izdelovati vsak za svoje področje. Tudi sam program se namje na začetku zdel zelo zahteven, vendar smo s pomočjo podjetja AKC rešili vse zadrege, zato bomo lahko program odslej s pridom uporabljali.
Peter Repovš,Marjana Weilgoni Anžel,Mario Japič, Občina Litija
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE: Tatjana Kržišnik,dipl. iur.


Zaupa nam že preko 1050 uspešnih slovenskih podjetij kot so Luka Koper d.d., Kras d.d., Finea Holding d.o.o., Cankarjev dom, ELES d.d., Kras Invest d.o.o., Unior d.d., Krka d.d., KBM Invest d.d., ZRS Bistra, Henkel Zlatorog d.d., ... in mnogi drugi. Več ... Zaupajte nam tudi vi!

Vaše izkušnje in mnenja o naših izdelkih in storitvah posredujete na info@akc.si. Kakršno koli že je vaše mnenje, nam bo dragoceno.